Kjeldearkiv:Brev fra Emil Nielsen til Johan Castberg

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne artikkelen er en kilde og er derfor stengt for redigering. Eventuelle bemerkninger eller rettelser kan etterlates her.

Brev fra Emil Nielsen til Johan Castberg. Emil Nielsen (ukjent fødsels- og dødsår) var formann i Grans ungdomslag. Laget hadde et forsamlingslokale, som Grans arbeiderforening hadde leid til et foredrag Johan Castberg skulle holde. Brevet er datert Hoffsbro 30/10, men årstallet mangler da brevhjørnet er borte. Den øvrige delen av Castbergs brevsamling på Mjøsmuseet stammer imidlertid fra 1907, og sammenholdt med andre opplysninger er dette også sannsynlig årstall for dette brevet.


Nielsen Castberg 1.jpg
Nielsen Castberg 2.jpg


Hoffsbro den 30/10 0[7?]


Hr. sorenskriver Castberg!


Jeg har nu endelig faaet svar,
efter to gange at have hendvendt
mig til Grans arbeiderf. angaaen-
de leien af Grans u.lags lokale
til hr. sorenskriverens foredrag.
Den forening som nu er, er
ikke ganske den samme som
f. aar, idet den forening som
da bestod blev opløst, og en ny
dannet i stedet, men medlemme-
ne af den gamle forening er
indgaaet i den nye. Den gamle
forenings formand omkom ved


et ulykkestilfælde i sommer
og nu nægter den nye forening
at betale leien, da de ikke
kjender noget til den forige
formands underhandling med
hr. sorenskriveren om foredraget.
Hvorfor jeg tør haabe at
leien bliver dækket af Dem.


For Grans ungdomslag
Emil Nielsen
p.t. formandCastberg.jpg Johan Castbergs brevsamling består av brev sendt til arbeiderdemokraten og stortingsrepresentanten Johan Castberg fra politiske medstandere og andre i årene 1906-1907. De totalt 84 originalbreva oppbevares ved Opplandsarkivets avdeling på Mjøsmuseet. (TM/0152).

Gå til innledninga til Castbergs brevsamling for en liste over de av breva som finnes her på lokalhistoriewiki.