Knut Aas (1910–1992)

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Knut Aas (1910-1992)»)
Hopp til navigering Hopp til søk
Foto av Knut Aas.
Foto: Ukjent, hentet fra Getz 1967: Norges leger.

Knut Arnesønn Aas (født 24. desember 1910 i Trondheim, død 5. januar 1992 i Oslo) var lege med medisinsk doktorgrad, spesialist i indremedisin, i en årrekke overlege ved Ullevål sykehus og professor.

Familie

Knut Aas var sønn av lege Arne Olav Aas (1878-1957) og lege Ingeborg Flagstad (1876-1958) Han var først gift med Aase Petterøe (1904-1959), deretter, som enkemann, med oversykepleier Astrid Kielland (1915-1994).

Liv og virke

Knut Aas tok examen artium i Trondheim i 1929 og ble cand. med. i Oslo i 1937. Etter en variert tjeneste flere steder i lander, blant annet ved sykehus i Stokmarknes, Halden og Oslo, ble han godkjent spesialist i indremedisin i 1951.

Aas tok doktorgraden i 1952. Fra 1953 til 1960 var han dosent og avdelingslege ved Rikshospitalet, bare avbrutt av ett års tjeneste som Visiting Professor ved Harvard Medical School i Boston, USA, 1955-1956.

I 1960 ble Aas utnevnt til overlege ved Ullevål sykehus, og samtidig professor ved Universitetet i Oslo. Han satt i denne stillingen til han gikk av med pensjon i 1980.

Under krigen satt Aas fengslet på Grini fra 1943 til 1945, der han også virket som lege.

Knut Aas hadde en rekke verv, blant annet var han forman i Norsk selskap for indremedisin 1961-1962, formann i eksamens- og undervisningsutvalget ved medisinsk fakultet ved Universitetet i Oslo fra 1962 og formann i Det norske råd for hjerte- og karsykdommer fra 1976.

Bosteder

I adresseboka for Oslo for 1955 er Knut Aas oppført som avdelingslege ved Rikshospitalet, med bostedsadresse Lille Frogner allé 6. I adresseboka samme sted for 1960/61 er han oppført som overlege ved Ullevål sykehus, med adresse Thomas Heftyes gate 22. Den samme adressen har han i adresseboka for 1965/66.

Ettermæle

Knut Aas er gravlagt på Ullern kirkegård i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2014)

I en nekrolog i Aftenposten 23. januar 1992 av Hans Chr. Godal ved Ullevål sykehus, ble Knut Aas beskrevet slik (utdrag):

Knut Aas’ lederstil avvek ganske sterkt fra hva som var vanlig blant hans samtidige. Han delegerte oppgaver og ansvar, og viste betydelig evne til kommunikasjon på alle trinn. … Knut Aas hadde betydelige pedagogiske evner. Det kan det store antall studenter bekrefte som i tidens løp kom til å følge hans forelesninger og klinikker. … På tross av sitt intense engasjement, var Knut Aas en fredens mann, nærmest beskjeden

Knut Aas er gravlagt på Ullern kirkegård i Oslo. Titlene Professor og Dr. med. er benyttet på gravminnet.

Kilder og referanser