Konrad Markussen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Konrad Markussen (1931-2015) var direktør i Hålogaland Kraft.
Foto: Harstad Tidende

Konrad Andreas Markussen, født i Ibestad 11. desember 1931, død i Harstad 19. februar 2015, sivilingeniør, direktør i Sør-Troms Elforsyning og Hålogaland Kraft, lokalhistoriker og forfatter.

I 1975 ble Markussen ansatt i Sør-Troms Elforsyning (STE) som overingeniør og leder for bedriftens prosjektavdeling. Tre år senere overtok han også verkets systemavdeling. Da direktørstillingen ble ledig i 1980 etter at Nils A. Selseth forlot Harstad, var Markussen selvskreven til å overta stillingen. Da STE gikk inn i Hålogaland Kraft i 1997, ble Markussen adm. direktør til han gikk av med pensjon i 1999.

Da Markussen var ett år, flyttet familien fra Ibestad til Svolvær, hvor han vokst opp i et idrettsmiljø der han engasjerte seg i fotball og skihopping. Hans første møte med Harstad var som skihopper i Landsåsbakken i 1950.

Konrad Markussen tok først eksamen ved Telegrafskolen og arbeidet et par år i Svolvær og Oslo som telgrafassistent. Men så tok hans interesse for «elektronikken» overhånd, og etter en god eksamen ved Norges Tekniske Høyskole (NTH), ble han ansatt i Elektrisitetsforsyningens Forskningsinstitutt i Trondheim. Her arbeidet han i 15 år med forskning og utvikling og publiserte avhandlinger om interessante resultater som ble oppnådd. Han hadde også ett års studieopphold ved en el-forskningsavdeling i England.

Fra 1966 til 1975 var Markussen sjef for høyspenningsavdelingen ved EFI. Under den store utbyggingen av linjenettet under Nils A. Selseths ledelse av STE hadde han ansvaret for planleggingen av 132 kV-mastene og valgte å benytte trestolpemaster, ikke stålmaster som NVE bygde. Dette ble adskillig billigere og viste seg å fungere like bra som stål.

Konrad Markussen var også medlem av den internasjonale forskningsorganisasjonen CIGRE en del år.

Under Markussens ledelse av Sør-Troms Elforsyning ble Helleren kraftstasjon og Sør-Forså kraftstasjon bygd opp på nytt samtidig som en betydelig restaurering av av demningen i Gausvik-vassdraget ble gjennomført.

Tillitsverv

 • Formann i Norsk Elektroteknisk Komites utvalg for isolasjon
 • Formann i regionrådet for Samkjøringen i Nord-Norge
 • Medlem av NVEs ad hoc-gruppe for elverkenes forsyningsplikt.
 • Styremedlem og senere formann i A/S Nordkraft.

Publikasjoner:

 • Markussen, Konrad: «Heftfasthet, mekaniske egenskaper, struktur og ruhet hos lysbue- og flammesprøyta Al- og Zn-belegg.»
 • Markussen, Konrad: «Plast-materialer i høgspenningsisolasjon.» 1964
 • Markussen, Konrad: «Volt-time curves for a 60 mm sphere gap.» 1965
 • Markussen, Konrad: «The influence of the air humidity on the impulse flashover (report no. 1).» 1966
 • Markussen, Konrad: «Saltbelegg på isolatorer.» 1969
 • Markussen, Konrad: «Vurdering av akselererte levetidsprøver på kunstharpiksisolasjon.» 1970?
 • Markussen, Konrad: «Laboratorie- og utendørsprøver på saltbelagte isolatorer.» 1971
 • Markussen, Konrad: «Fordelingstransformator nedgravet i jord.» 1973
 • Markussen, Konrad: «Lightning impulse flashover voltage of line insulation.» 1975
 • Markussen, Konrad: «The impulse resistance of a burried [sic] bare wire.» 1975
 • Markussen, Konrad, Huse, Jostein, Schei, Asle: «Vern mot lynoverspenninger i fordelingsnett.» 1976.
 • Markussen, Konrad: «Salt- og industribelegg.» 1976
 • Markussen, Konrad: Der sør og nord møtes. 1995
 • Markussen Konrad, Normann, Steinnes, Svendsen: 100 år med en lysere hverdag. Hålogaland Kraft 2000.
 • Markussen, Konrad: «Harald Andersen - boksingens gentleman» i Årbok for Vågan 2005
 • Markussen, Konrad: I gamle dager - og deromkring - memoarer fra en glemsk dinosaur. Harstad 2007.
 • Markussen, Konrad: «Øyfolk – spesielle mennesker» i Årbok for Vågan 2008

kilder