Krigsminnesmerkene på Flå kirkegård (Buskerud)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Under Ståle Kyllingstads skulptur står navnene på tre flåværinger som falt i april 1940.
Foto: Siri Iversen (2011).

Krigsminnesmerkene på Flå kirkegård i Hallingdal er reist til minne om falne under krigene mot Sverige 1807–1814 og andre verdenskrig.

Krigene mot Sverige

Bautaen mellom porten i gjerdet og bårehuset ble reist i 1914, og var en gave fra Hallinglaget. Innskriften omfatter navnene på soldater fra bygda som deltok i krigene, både krigen mot Sverige 1808–1809 og krigen mot Sverige 1814. At dateringa er satt til 1807–1814 skyldes at mange av soldatene som deltok i den første krigen ble mobilisert allerede i 1807.

De som er skrevet inn på bautaen er, med skrivemåten som er brukt på minnesmerket:

 • Ellen E. Væteren.
 • Jon E. Væteren.
 • Tor O. Trommald.
 • Ole P. Trommald.
 • Erik O. Trommald.
 • Ellev Lekneshaugen.
 • Engebret K. Tollevsrud.
 • Tore H. Tollevsrud.
 • Tord N. Tollevsrud.
 • Guttorm P. Gaptjern.
 • Peder Braatajordet.
 • Jens Bjørnsbraaten.
 • Anfin Viskop.
 • Halvor N. Kvie.
 • Ole M. Medbøen.
 • Mads M. Medbøen.
 • Ole P. Listøen.
 • Nils E. Listøen.
 • Tomas H. Viskop.
 • Ole T. Buøen.
 • Kolbjørn T. Buøen.
 • Ole L. Buøen.
 • Asle E. Aslehus.
 • Gunvald Haugen.
 • Østen Ormerud.
 • Nils T. Gislerud.
 • Truls N. Gislerud.
 • Tosten O. Stavn.
 • Hans L. Stavn.
 • Erik N. Stavn.
 • Ole S. Vee.
 • Nils K. Vee.
 • Gunbjørn Gasle.
 • Tolleiv O. Heie.
 • Østen H. Gulsvik.
 • Ole F. Vik.
 • Nils Ø. Leknes.
 • Guttorm K. Skalei, fikk medalje.
 • Erik K. Trøstheim.
 • Syver G. Aavestrud.

Andre verdenskrig

Steinen ble reist i 1947, og består av en skulptur utført av Ståle Kyllingstad. Under denne er en innskrift med navnene til tre flåværinger som falt under kampene i Gulsvik og Flå i april 1940.

De tre som minnes er:

 • Sersjant Ingvald Oppedal, født 9. september 1917, falt 25. april 1940. Underoffiser fra Gaular.
 • Soldat Ole Rullestad, født 25. august 1910, falt 26. april 1940. Gårdsbestyrer i Skånevik. Skal ha blitt fenrik under felttoget, men står som «soldat» på minnesmerket.
 • Soldat Hans Eidsvik, født 2. mars 1912, falt 26. april 1940. Fisker fra Os i Hordaland.

Litteratur og kilder