Kristen Kruse (n. 1563)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Kristen Kruse var skipper og jordbrukerSandnes i Alstahaug fjerding, Helgelands len. Han hadde trolig giftet seg med Anne Kusse, som hørte til lavadelenMidt-Helgeland.[1][2] Han nevnes i skipsskatten 1563: «Chrestenn Kruuse schipper till sin halffuue fractt viij [åtte] woger f[isch]».[3]

Det er uklart om Anne Kusse var barn eller barnebarn av Arne Kusse på Sandnes. To våger i Sandnes i 1567 var eiet og drevet av Erik, så gitt at Anne Kusse het Eriksdatter, er det rimelig å anføre henne som Arne Kusses barnebarn.[4][5]

Hans Kruse på Sandnes var rimeligvis hans sønn.

Se også

Referanser

  1. Jakobsen 1922: 52.
  2. Skorpen 2012: 87.
  3. Jansen 1938: 189.
  4. Jakobsen 1922: 99.
  5. Bemerkning: Hos M. Jakobsen (1922: 99) står det at 2 våger i Sandnes i 1567 var eiet og drevet av Erik, at Eriks ene datter arvet 4 pund i Sandnes, at samme datter var gift med Hans († 1612) og at samme datter i 1613 og i 1615 ved pantebrev overdro jorden til Hans Hanssen Kruse i bytte mot kår. Rimeligere er det vel at NN Eriksdatter [Kusse], som kanskje het Anne, var gift med Kristen Kruse, og dermed var mor til – ikke gift med – Hans Kruse, som selv beviselig var gift med NN Arnsdotter fra Grøva i Vefsn.

Litteratur

Denne siden er en spire.
Du kan hjelpe den
til å vokse seg
stor og sterk!
Quercus robur1 ies.jpg
Denne sida er ei spire.
Du kan hjelpe henne
til å vekse seg
stor og sterk!