Kroken skole (Fjære)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Kroken skole (Fjære). Skolen i Krogen krets ble drevet i leiet lokale omkring 1867. Dette året er lærerposten - for "Haabestad og Krokens Kredse" - ledig, og sogneprest Pharo annonserer den ledig. Lønn for den kombinerte stillingen utgjør 1 1/2 spd og kostgodtgjørelsen 1 spd 2 mark pr uke. Undervisningstiden er 40 uker årlig. Læreren blir også godtgjort 14 spd årlig "For Rengjørelse og Brænde". Læreren og hans familie bor i leiligheten ved Håbbestad skole og kan dyrke jor der.[1]

Johan Helle, mangeårig lærer ved Hesnes skole, opplyser at denne skolen fikk skolebygg i 1887.[2]

1870-årene

Skoleskatt: I representantmøte (herredsstyremøte) for Fjære 4. mars 1874 ble det valgt Opkrævningsmænd for Skoleskatten. For Kroken krets valgte man Kittel Eriksen Taulaa.[3]

1890-årene

På nyåret i 1890 ble det for første gang valgt tilsynsutvalg i de enkelte skolekretser i Fjære. Dette fulgte av lovendringer. For Krogen krets ble følgende valgt[4]:

  • Peder Danielsen, Torvolt
  • Gjeruld Kristoffersen, Taule
  • Gjeruld Krognæsset
  • Peder Pedersen, Torvolt


Skoler i Grimstad


Grunnskoler: Eide skole | Holviga barneskole | Holviga ungomsskole | Langemyr skole | Jappa skole | Grimstad ungdomsskole | Frivoll skole | Landvik skole | Fjære barneskole | Fjære ungdomsskole | Fevik skole | Hesnes montesorriskole | Drottningborg ungdomsskole. Videregående skoler: Dahlske skole | Drottingborg vgs. Annet: Universitetet i Agder.


Tidligere skoler: Birketveit skole (Fjære) | Moy skole (Fjære) | Vik skole (Fjære) | Fjære skole (Fjære) | Håbbestad skole (Fjære) | Hesnes skole (Fjære) | Hesnesøy skole (Fjære) | Kroken skole (Fjære) | Grimstad barneskole | Hagebruksskolen på Lillenes (Fjære) | Statens gartnerskole, Dømmesmoen | xxx


Skolehistorie i Fjære

Referanser

  1. Morgenbladet 15/3 1867
  2. Johan Helle v. Anna Helle Nilsen
  3. Grimstad adressetidende 14/3/1874
  4. Grimstad adressetidende 8/2/1890