Kvæfjord Fiskarlag

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Kvæfjord Fiskarlag ble stiftet i 1984 med 23 medlemmer. Magne Andreassen, som fikk det lodd å bli lagets siste leder, har bedt om å få bli tilknyttet Harstad Fiskarlag fra 2011 sammen med resten av de organiserte fiskerne som fortsatt bor rundt Kvæfjorden.


Kvæfjord Fiskarlag – et bilde på «utviklingen»?

Da laget ble stiftet, var det enda en viss optimisme å spore blant kystfiskerne. Den llle kommunen på Hinnøy, med om lag 3000 innbyggere hvorav godt og vel halvparten bor i kommunesenteret Borkenes, mønstret 23 medlemmer til det nystifta fiskarlaget i 1984. Men, som kjent og som visesangeren forteller oss: «Det er ingen ting som varer evig...», noe også kvæfjærdingene har fått erfare. Midt på 1990-tallet var fiskarlagsmedlemstallet så innskrenket at det i praksis ikke fungerte som en organisasjon.

Penger på bok

Gjennom de årene laget fungerte, betalte medlemmene sin kontingent, som sammen med øvrige inntekter ga laget en relativt bra økonomi. Etter som havneforholdene på verken på Borkenes eller andre sentra i kommunen ikke er av de beste, opplyser lagets siste formann at det ble søkt til Norges Fiskarlag om å få benytte kapitalen til å utbedre spesifikke havneanlegg i Kvæfjord kommune. Da svaret på søknaden ble negativt, kom restmedlemmene fram til at det var best å søke overgang til Harstad Fiskarlag

Fusjon med Harstad

Flere forhold taler til fordel for at tiden arbeider for en storkommunal løsning for kommunene som befinner seg på og rundt Hinnøy, som for øvrig er Norges største øy, der noen av kommunene sogner til Troms fylke og resten til Nordland fylke. Kvæfjord Fiskarlag har på en måte valgt å gå i bresjen for storkommunen «Hinnøy», ved å be om å bli tilknyttet Harstad Fiskarlag.

Harstad vil ha kvæfjærdingene

Harstad Fiskarlag med Johs. Sørvoll i spissen ønsket i et skriv til kvæfjæringene alle velkommen, både aktive fiskere og de litt eldre som har opparbeidet sine rettigheter i Fiskarlaget.

Kilder

  • Harstad Tidende, 23. mars 2011, side 15.
  • Solbakken, Kjell: «Fiskarlag må legge inn årene», i Harstad Tidende 17. mars 2011.
  • Kvæfjord kommune: [1]