Kvinner i lokalhistoria

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Vi har fått vist fram mange kvinnelige politikere og pionerer - nå skal vi også jobbe for å synliggjøre andre kvinner på en tydeligere måte. Ranveig Kalrudstad får her tjene som eksempel på de som slet ut ryggen like så mye som mennene gjorde det på åkeren. Fotoet er fra hennes familiealbum, og er trolig tatt i 1930-åra.

Kvinner i lokalhistoria er et delprosjekt på Lokalhistoriewiki som har som formål å synliggjøre kvinner i en lokalhistorisk sammenheng. I lokalhistoria, som i historieskriving og -forsking ellers, er kvinner ofte underrepresentert. Dette skyldes til dels at det kan være vanskeligere å finne kvinner å omtale i eldre tiders politiske og økonomiske historie, der kvinner gjerne enten spiller biroller eller omtales kollektivt. Men det skyldes også at historie som andre akademiske fag har vært mannsdominert, og har oversett viktigheten av kvinner og av «kvinnelige sysler».

Få grener av historiefaget har en bedre mulighet enn lokalhistorien til å rette opp denne skjevheten. Lokalhistorie er de nære tings historie, og det å finne kvinner som kan og bør omtales er ikke vanskelig. Samtidig er det fortsatt slik at menn har et forsprang som det må korrigeres for, og det er det vi prøver å gjøre med dette prosjektet.

Gjennomføring av prosjektet

Prosjektetet har to hovedvirkemidler, som begge gjennomføres først og fremst ved å merke artikler om kvinner eller kvinnehistorie (kvinneforeninger, stemmerettskampen og lignende) med malen {{Kvinner i lokalhistoria}}. Denne legger inn i en skjult kategori, Kategori:Kvinner i lokalhistoria på artikkelen. Årsaken til at den er skjult er at den brukes for å gjennomføre prosjektet, den skal ikke være med som en «egenskap» ved artikkelen.

Det første virkemidlet er Forside:Kvinner i lokalhistoria, der artikler i kategorien som er merka med forsideutvalgsmerkene {{F1}} eller {{F2}} vises fram. Med den forsida synliggjør vi våre artikler om kvinner på en tydelig måte.

Det andre virkemidlet er at kategorien kan kombineres med andre kategorier for å finne mønstre og dermed nye kilder til kvinnehistorie. Det er for eksempel registrert at mange av de tidlige fotografene var kvinner, trolig en langt høyere andel enn det antall yrkesaktive kvinner på 1800-tallet skulle tilsi. Ved å merke artiklene slik er det mulig å finne ut nøyaktig hvor mange kvinnelige fotografer som er registrert, og regne dette opp mot det totale antallet. Dette er bare ett av mange eksempler på hvordan slike data kan brukes, og etter hvert som antallet artikler øker vil også mulighetene øke.