Kystvakten

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Kystvakten er en av hovedavdelingene i Sjøforsvaret. Den ble oppretta i 1977. Foranledningen til dette var at Norge innførte en økonomisk sone på 200 nautiske mil ut fra land, noe som utløste behov for større ressurser til å hevde suverenitet samt å føre oppsyn med fiskeri og toll. Kystvakten består også under redningsoppdrag. Hovedkvarteret er bruksvaktsentralen på Sortland.

Før opprettelsen av Kystvakten var det Marinen som hadde hovedansvaret for å hevde norsk suverenitet, mens Fiskerioppsynstjenesten som var grunnlagt i 1907 drev grenseoppsyn, hjelpetjeneste og bruksvakt. Med bruksvakt menes vakthold over utestående fiskebruk. Etter andre verdenskrig ble Fiskerioppsynstjenesten underlagt Sjøforsvaret, og fram til 1961 brukte de marinefartøy og innleide fiskefartøy for å utføre oppsynet. I 1961 ble så fiskerisonen utafor Norge utvida til 12 nautiske mil. Oppsynstjenesten ble de omorganisert til Det sjømilitære fiskerioppsyn. En avtale om regulering av fisket i det nordøstlige Atlanterhavet, Den nordøst-atlantiske fiskerikommisjon, trådte i kraft i 1970, og Norge tilte da med seks inspeksjonsfartøy. I tillegg hadde fiskerioppsynet tre andre fartøy som ble brukt periodevis, og de fortsatte å bruke innleide fiskefartøy. Utover i 1970-åra ble det klart at olje- og gassvirksomheten førte til nye krav til oppsyn. Det ble også større internasjonal oppmerksomhet omkring fiskeressursene. Et utvalg ble nedsatt i 1974, og i 1977 kom deres innstilling med forslag om opprettelse av Kystvakten.

Ved opprettelsen fikk Kystvakten en betydelig større flåte enn det fiskerioppsynet hadde hatt. De hadde ti fartøy, hvorav tre var store fartøy av Nordkapp-klassen, utstyrt med helilopterplattformer. De fikk også disponere over to overvåkingsfly fra 333-skvadronen, av typen Lockheed P-3 Orion. Først i 1996 fikk Kystvakten ansvaret for indre kystfarvann. Kysten ble da delt i sju soner for Indre Kystvakt, med ett fartøy i hver sone.

Kystvakten ble innplassert som et inspektorat i Sjøforsvaret. Den ble delt i to regioner, Kystvakteskadron Sør og Nord med skille ved 65 grader nord. Hovedbasene ble henholdsvis Haakonsvern orlogsstasjon i Bergen og bruksvaktsentralen på Sortland. Kystvaktinspektøren ble i 2003 flytta til Oslo. I 2012 ble hovedkvarteret så flytta til Sortland, og delinga i to eskadroner ble avslutta. Etter dette er det kun et skille mellom Indre Kystvakt (ut til 12 nautiske mil fra land) og Ytre Kystvakt (ut til 200 nautiske mil fra land, samt farvannet rundt Jan Mayen og Svalbard og internasjonale soner).

Kystvakten har begrensa politimyndighet, og kan iverksette tvangstiltak.

Litteratur og kilder

KystvaktenWikipedia på bokmål og riksmål.