Lødingen lokalhistorielag

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Lødingen lokalhistorielag i Lødingen kommune ble stiftet 19. oktober 1977 etter initiativ fra Lødingen kulturstyre v/Sigmund Renshus (Nilsen). Lødingen lokalhistorielag «skal fremme interessen for lokalhistorie, ta vare på lokal tradisjon, sørge for registrering og innsamling av historisk kildemateriale». Det innsamlede materialet formidles gjennom lagets publikasjon, Årbok for Lødingen. Lødingen lokalhistorielag har ei ganske stor samling av lokalhistoriske gjenstander, bildesamlinger og arkiver som er gitt til laget for oppbevaring.

Pr 1. januar 2020 er det 120 betalende medlemmer. Medlemstallet har holdt seg ganske stabilt rundt 100 medlemmer. Laget opplevde ei sterk medlemsøkning høsten 2019 da laget hadde stand under Sjømatfestivalen i Lødingen.

Hovedaktiviteter

Utgivelse av årbøker har stått sentralt, men laget har deltatt aktivt i mange andre lokalhistoriske sammenhenger. Intervjuer med eldre er blitt tatt opp på bånd (disse lydbandopptakene er senere overført til CD). I 1978 fikk en lærer permisjon for å samle historisk stoff ved å intervjue eldre.

Laget har opp gjennom årene også hatt svært mange foredragsholdere på besøk, og foredragene har vært åpne både for medlemmer og ikke-medlemmer. Kulturkvelder har vært arrangert.

Det har vært arbeidet aktivt med innsamling av eldre fotografier. Lødingen har ei spesiell fotosamling ettersom stedet allerede i 1905 hadde egen fotograf, Hans M. Kanstad. Lokalhistorielaget står i dag som eier av Kanstads arkiv.

Lødingen lokalhistorielag engasjerte seg også i innsamling av slektsopplysninger i forbindelse med bygdebøkene kommunen har utgitt. 1980-tallet var laget aktiv medhjelper i kulturminneregisteringa som da foregikk i Lødingen.

Historielaget var aktiv med for å bevare en svært gammel losbåt som var brukt i Lødingen. Dessverre er den nå gått tapt i brann.

Et av lagets tidligere styremedlemmer, Petter Grønning, foretok i si tid ei navneinnsamling i kommunen. Dette resulterte i et eget hefte «Stedsnavn i Lødingen», og navnene er plassert på kartblad av type økonomisk kartverk.

Hvalfangsthistorie står sentralt i Lødingen. Historielaget, i samarbeid med Offersøy Feriesenter, bekostet en gammel hvalkanon oppsatt utenfor feriesenteret og fikk også laget en brosjyre med historiske opplysninger.

Laget har hatt besøk av arkeologer fra Tromsø Museum som har gjort interessante historiske funn fra helt eldre steinalder og framover. Mens laget har eksistert, er det oppdaget flere til nå ukjente helleristninger i Lødingen kommune.

Stort sett årlig har det vært arrangert utflukter til historiske steder, både i egen kommune og nærliggende kommuner. Det har vært god oppslutning om disse turene.

I forbindelse med kulturuka som hver høst arrangeres i Lødingen, har historielaget deltatt med arrangement (ustillinger, vandringer etc.) Ved forskjellige jubileumstilstelninger, blant annet frigjøringsjubileer, i kommunen har historielaget hatt utstillinger. På biblioteket står en egen monter hvor historielaget månedlig stiller ut «Månedens lokalhistoriske gjenstand».

Historielaget har ved flere anledninger rammet inn og gitt lokalt tilknyttede bilder, tegninger og malerier til institusjoner på stedet. På Lødingen folkebibliotek henger et stort baksceneteppe fra stedets gamle forsamlingslokale. Laget kostet reparasjon og montering av kunstverket som i si tid ble malt av Lødingen-kunstneren Øystein Kanstad. Laget har også gitt pengegaver til mange lokale formål. Blant annet ble det laget en monter hvor det ble plassert et lokalt gammelt messehakel fra 1700-tallet. Historielaget stod også for kostnaden med å få hakelet istandsatt ved Kunstindustrimuseet.

I flere år var det samarbeid med Radio Lødingen. Det ble gjort lokalhistoriske intervjuer som ble sendt i egen programpost: «God & gammel»

Ved flere anledninger har historielag hatt arrangement i forbindelse med den årlige nasjonale Kulturminnedagen. Laget har også flere ganger har utsending til den årlige Kulturminnekonferansen i Oslo.

Representanter fra laget har vært guider og holdt kåserier under blant annet kongebesøk (1992), bispevisitaser og konfirmantjubileer.

Det ble satset stort fra lokalhistorielaget for å få gjennomført oppsetting av minnesmerke for «Kvitbjørn»-ulykka, flyulykka i Lødingen i 1947 som krevde 35 menneskeliv. Aktiv deltakelse var det også da Skulpturlandskap Nordlands skulptur «Øye i stein» ble avduket.

Daniel Hægstad-arrangementer har det vært flere av. Hægstad var en slåttesamler som blant annet fikk tak i «Bruremarsj frå Lødingen». Lokalhistorielagt har kjøpt og besørget at Hægstads fele er kommet i monter på Lødingen rådhus.

Publikasjoner

27 utgaver av Årbok for Lødingen. De fleste av disse årbøkene har 100 A4-sider hver.

Gammelt fra Kanstadfjorden er ei innbundet bok som historielaget fikk trykt. Den baserer seg på tidligere utgitt hefte skrevet av ekteparet Marie og Martin Steen. Boka gir et tidsbilde av dagliglivet, fiske, bjørnejakt etc. ved århundreskiftet 1900.

Lødingen lokalhistorielag, i samarbeid med Lødingen sanitetsforening, gav ut ei fyldig innbundet jubileumsbok i anledning Lødingen sanitetsforenings 90-årsjubileum i 2009.

I 12 år har laget bidratt til lokalhistorisk temadel på Lødingenkalenderen som blir utgitt av Lødingen musikkforening.

Laget har også gitt ut mange brosjyrer. Da Lødingen etablerte los- og telemuseum, deltok Lødingen lokalhistorielag og tok blant annet ansvar for utgivelse av eget «Fotefar mot nord»-hefte. En egen folder er utgitt som veiviser til kulturminnestien i Lødingen, der laget har satt opp skilt med historiske bilder og opplysninger.

Lokalhistorielaget var primus motor da det ble reist minnesmerke utafor Lødingen rådhus over de hemmelige tjenestene som foregikk her under krigen. Eget hefte ble laget til denne anledningen.

Formenn/ledere

  • Elias Winsjansen
  • Petter Grønning
  • Borgny Holmang
  • Bjørn Bøe
  • Mary Ellingsen
  • Bård Ytterstad
  • Helge Strand

I tillegg til lederne har lokalhistorielaget blitt drevet fram av følgende personer som alle har vært med i styret: Leif Walsø-Kanstad, Bjørn Hegstad, Gerd Moum Pettersen, Annar Olsen, Hjalmar Johannessen, Kyrre Bjugn, Mary Hansen, Hildur Knutsen, Magny Berg, Arvid Terning, Dagmar Tjeldnes, Arnt Schøning, Kirsti Barøy, Asbjørn Mikalsen, Bjørn Myrlund, John Sverre Bakken, Kirsti Flock, Ottar Larsen, Britt Edel Hansen, Atle Andersen, Øistein Fastvold og Ivar Bergan.

Kilder og litteratur

  • Opplysninger fra Lødingen lokalhistorielag (Landslaget for lokalhistories kartlegging av historielagenes historie 2019).

Eksterne lenker

Laget har ingen egne nettsider. Historielaget har imidlertid ei fotosamling som oppbevares digitalt i Lødingen kommunes fotoarkiv.