Daniel Hægstad

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Daniel Hægstad - Andøys 17. ordfører
Foto: Ukjent ca 1920. Utlånt fra Vesterålen info:[1]

Daniel Hveding Hægstad (født 1864 i Lødingen Vestbygd, død 1950) var ordfører i Andøy for Venstre fra 1918 til 1922. Han er også kjent for å ha samlet og skrevet ned over 100 slåtter og andre melodier fra Lødingen, hvorav Brurmarsj fra Lødingen er den mest kjente. Av yrke var Daniel Hægstad lærer.

Biografi

Som ung gutt var han fisker, og var fem vintre i Lofoten og et halvt år på sildenotfiske. Etter et kursus ved Lofoten og Vesteraalens amtskole begynte han på lærerstudium ved Tromsø Seminarium, der han tok eksamen i 1887. Han fikk jobb som lærer og kirkesanger i Øksfjord i Finnmark året etter, og ble der i 12 år, med unntak av skoleåret 1891-92, da han hadde permisjon og var lærer ved Brettesnes fabrikkskole i Lofoten.

I 1900 ble Daniel Hægstad ansatt som lærer og kirkesanger i Malnes i , men flyttet året etter til Andenes og fikk samme stilling der. Han ble i stillingen til 1932, og flyttet senere til Levanger, der sønnen hans var telegrafbestyrer.

Mens han bodde i Finnmark, var han blant annet oppsynsbetjent i Mehamn et år, og i flere år politioppsyn i forholdet mellom flyttsamene og fastboende. I Andøy var han varaordfører fra 1905, og ble ordfører i 1918 etter at daværende ordfører Svend Christian Svendsen døde. Han satt som ordfører til og med 1922. Han var representant i Nordland amtsting i 1911-12 og 1919-1922.

I sin ungdom hadde Daniel Hægstad vært spillemann i noen få år. På Andenes ledet han to sangkor. Han var medlem av Hålogaland historielag fra starten i 1920.

Som pensjonist skrev Daniel Hægstad ned de melodiene han kunne, særlig melodier han hadde lært av andre, men også noen slåtter han hadde komponert selv. Manuskriptene sendte han til flere offentlige arkiv og privatpersoner. Det er usikkert hvor mange manuskripter han laget, men i Tromsø Museum er det samlet 18 forskjellige manuskripter med til sammen 115 melodier. Han skrev også mange brev, særlig etter at han ble pensjonist. Mange av brevene er bevart, blant annet i ei samling i Hjemmefrontmuseet i Oslo.

Han giftet seg med Hansine Taraldsen fra Lødingen i 1889. Hun døde i 1938. Daniel Hægstads gate på Andenes er oppkalt etter ham.

Daniel Hægstads fele er siden 2009 utstilt i kommunestyresalen i Lødingen.

Kilder

Litteratur

  • Ola Graff: Daniel Hægstad. Slåtter fra Lødingen. Novus forlag. (utgis 2010).

Eksterne lenker