Lørenskog Sanitetsforening

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Lørenskog Sanitetsforening ble stiftet 26. mai 1915Rud og var en lokal forening av Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS), som var stiftet i 1896. Lørenskog Sanitetsforening ble lagt ned 2. februar 2000. Det mest markante medlemmet i foreningens historie var Bolette Augusta Baarlibakken (1875–1958), som overtok formannsvervet i 1923 og beholdt det i over 15 år. Hun fikk kongens fortjenstmedalje i sølv i 1931. Bolettes vei er oppkalt etter henne.

Lørenskog Sanitetsforening samlet i mellomkrigsåra omkring 50 medlemmer, men tallet varierte noe. Den første saken foreningen arbeidet for, var ansettelse av en sykepleierske i bygda. Dette kom i orden rundt 1920, og i 1923 klarte foreningen også å påvirke herredsstyret til enstemmig å bevilge penger til å ansette ei tuberkulosesøster. På samme tid ble det også opprettet en hjelpestasjon (helsestasjon), og foreningen arbeidet for at skolebarn skulle få fri legeundersøkelse. I 1930-åra begynte foreningen med kurs i matstell for «unge piker på over 18 år».

Arbeidet til foreningen ble finansiert med inntekter fra fester og basarer, salg av merker, julelodd og blomster, som lærere og skolebarn sto for, samt gaver fra forretninger og private. Pengene ble blant annet benyttet til sykerekvisita (for eksempel spyttekopper), tøy til utlån, mat til utdeling og til å sende tuberkulosepasienter på sanatorium. På sanatoriene var det lange ventelister, og i årsmeldinga for 1924 finner vi hjertesukket: «Kunde vi bare faa et tuberkulosehjem her!» Arbeidet for å bekjempe tuberkulose (også kalt tæring) var i 1920-åra meget sentralt for Lørenskog Sanitetsforening, ikke minst fordi det var et stort antall syke blant de mange innflytterne til kommunen.

Lørenskog Sanitetsforening var aktive også under krigen, og medlemstallet steg til 97 ved krigens slutt. I begynnelsen av 1940 arrangerte foreningen førstehjelpskurs, og den opprettet et feltlasarett med 24 senger som ved krigsutbruddet ble benyttet til evakuerte. Under krigen bidro foreningen med tøy og mat til evakuerte, eldre og skolebarn.

Tuberkulose var en folkesykdom i Norge fram til slutten av 1940-åra, da den etter hvert ble bekjempet med vaksiner, bedre boforhold og bedre ernæring. Norske Kvinners Sanitetsforening arbeider fremdeles med helse- og sosialspørsmål, miljøberedskap og krise- og katastrofearbeid. Akershus krets av NKS etablerte nåværende Østbytunet behandlingssenter og skole i Lørenskog i 1969. NKS eier også Sykehushotellet i Akershus ved Ahus.


0230 Lorenskog komm.png Lørenskog Sanitetsforening er basert på en artikkel publisert i Lørenskog leksikon og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.