Rud (Lørenskog)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Rud
Rud Lørenskog 1965.jpg
Rud sett fra lufta i 1965.
Foto: Akershusmuseet
Kommune: Lørenskog
Fylke: Akershus
Gnr.: 95

Rud er en matrikkelgård i Lørenskog kommune, gnr. 95. Rud grenser i sør til Våler, i vest til Nordre og Søndre Hauger, i nord til Finstad og i øst til Feiring.

Rud ble trolig ryddet på 1000-tallet under navnet ruð, som ganske enkelt betyr rydning. Gammel uttale er . Rud ble holdt i hevd i hele senmiddelalderen da mange andre gårder i Lørenskog ble liggende øde. På samme tid ble gården gitt til Oslo domkirke og lagt til en prebende der. Prebende betegnet opprinnelig den daglige rasjon av levnetsmidler som biskopen ga medlemmene av domkapitlet. I norsk terminologi brukes ordet om en jordegodssamling som er lagt til underhold til medlemmene av et domkapittel, det vil si prestekollegiet ved domkirken. Etter reformasjonen ble den jordegodssamlingen som Rud var en del av, brukt av kronen til å lønne forskjellige verdslige embetsmenn. Gården ble solgt til den rike borgermesteren Anders Madsen i Tønsberg ved krongodssalgene i 1660-åra, og etter noen mellomledd kom brukerne inn på eiersida i 1680-åra. Det tok likevel omkring 60 år med pantsettelser og overdragelser før selveiet på Rud ble konsolidert.

I 1771 inngikk tre bønder fra Rud, Nordre Hauger og Østmork kontrakt om å opprette teglverk på Ruds grunn. Verket ble drevet av hestekrefter, og det skulle ansettes en mester og arbeidsfolk til å stå for produksjonen. I 1792 ble verket solgt til kjøpmannen Even Steen, men hvordan det gikk med det senere, er ukjent. I 1801 bodde det ingen teglverksarbeidere verken på Rud eller noen andre gårder i Lørenskog.

Våningshuset og stabburet på Rud er fra første del av 1800-tallet. På bruket Grinerud, som opprinnelig var en husmannsplass, er bolighuset trolig fra siste halvdel av 1800-tallet, men det er påbygd både rundt 1900 og i 1981.


0230 Lorenskog komm.png Rud (Lørenskog) er basert på en artikkel publisert i Lørenskog leksikon og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.