Våler (Lørenskog)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Våler
Våler Lørenskog 1949.jpg
Vålergårdene i 1949. Foto: Akershusmuseet.
Kommune: Lørenskog
Fylke: Akershus
Gnr.: 92

Våler er en matrikkelgård i Lørenskog kommune, gnr. 92. Våler har grense mot Losby i øst og i sør, mens Skulerud og Søndre Hauger er nabogårder i vest. I nord grenser Våler til Rud og så vidt til Feiring.

Navnet var opprinnelig Válir, som viser at gården i sin tid ble ryddet ved brenning. Den gamle uttalen er vå`łer. Det er antatt at gården ble ryddet på overgangen mellom hedensk og kristen tid. Gården ble delt i høymiddelalderen. I senmiddelalderen lå den øde, men hadde egen bruker igjen senest 1593. I 1390-åra var flere kirkelige institusjoner inne på eiersida, men 200 år senere var Oslo hospital blitt eneeier. Hospitalet auksjonerte bort sitt jordegods i 1736, og etter at gården hadde skiftet eier et par ganger, ble brukeren selveier i 1757.

På Nordre Våler kan kjernen i hovedbygningen være fra rundt 1840. Bygningen er imidlertid senere ombygd. Også på Østre Våler er hovedbygningen gammel, trolig fra 1840-åra, men huset ble noe endret ved restaurering i 1950. På den tidligere plassen Vålerhagen står et stabbur fra 1864, og på Dalbakk, som også opprinnelig var husmannsplass, står et bolighus som muligens er fra samme tid. På Grinda, der det ei tid var landhandel, er den gamle husmannsstua bygd inn i det nåværende bolighuset.

Våler-gården har gitt navn til Våleråsen som ligger nord for Halsjøen.


0230 Lorenskog komm.png Våler (Lørenskog) er basert på en artikkel publisert i Lørenskog leksikon og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.