Skulerud (Lørenskog)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Skulerud
Kommune: Lørenskog
Fylke: Akershus
Gnr.: 94

Skulerud er en matrikkelgård i Lørenskog kommune, gnr. 94. Skulerud grenser i nord og vest til Søndre Hauger og i øst og sør til Våler. Skogen går i en bue vestover og sørover, og ved Skulerudtjern er det også grense mot Losbys skog.

Navnet var opprinnelig Skúlaruð, eller Skules rydning. Gammel uttale er skú`łerú. Samme navn, og med identisk eller liknende uttale, finnes også andre steder på Østlandet, blant annet i Oslo. Skulerud i Lørenskog ble sannsynligvis ryddet i kristen middelalder. I senmiddelalderen lå Skulerød øde, men det var bruker på gården senest 1593. Gården var i bondeeie på begynnelsen av 1600-tallet, og hadde kanskje vært det lenge. Eierforholdene skiftet mye, og en periode satt det selveiere på gården, men fra 1749 var det lenge borgere, embetsmenn og proprietærer som eide den. Fra 1853 var det igjen selveiere på Skulerud, men det meste av skogen ble solgt til Losbys eiere tre år etter. På Skulerud står Skulerudstua, som sannsynligvis er den eldste bygningen i Lørenskog når Lørenskog kirke holdes utenfor. De første lokalene til Lørenskog sparebank var også på Skulerud etter at banken ble etablert i 1859. Lørenskog kommune kjøpte eiendommen i 1974.

Våningshusets eldste del, det nordre (stua) og midtre partiet antas å være oppført omkring 1669 etter at gårdens tidligere hus gikk tapt i brann. En rekke steder hevdes det at den søndre delen skal være fra 1770. Imidlertid er det intet ved bygningens beskaffenhet som underbygger denne påstanden. Denne delen er bygget med en lafteteknikk som ikke var i vanlig bruk før midten av 1800-tallet. Andre bygningsdetaljer som paneler, dører og vinduer peker også mot at huset er blitt tilbygd og modernisert rundt 3. fjerdepart av 1800-tallet. Det er nærliggende å gjette at tilbygget ble oppført etter at gården ble selveierbruk i 1853.

Huset brukes i dag som serveringssted for turgåere, på søndager. Lokalene blir dessuten utleid til møter og selskaper.


0230 Lorenskog komm.png Skulerud (Lørenskog) er basert på en artikkel publisert i Lørenskog leksikon og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.