Leksikon:Assessor

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Assessor (latin).

I. Dette er bisitter, meddommer i en kollegial domstol. I Norge anvendes betegnelsen første gang om dommerne i overhoffretten (se dette). Noen år tidligere hadde også dommerne i den nye felles dansk-norske høyesterett (se dette) fått betegnelsen assessor. Fra 1797 ble assessor dessuten brukt om dommerne i stiftoverrettene (se dette) og fra 1814 om dommerne i den norske høyesterett. Assessor ble i 1927 avløst av benevnelsen dommer.

II. Etter 1660 også brukt om medlemmene av et regjeringskollegium. S.I.

Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon. Kultur og samfunn ca. 1500 – ca. 1800
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.