Leksikon:Atferd

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Atferd (gno. atfor f. og atfer∂ f.), rettslig tvangsfullbyrdelse av dom, eksekusjon i den dømtes eiendom. I formen atferd fikk ordet innpass i dansk lovspråk på 1600-tallet. Opprinnelig trengtes en egen tingsbeslutning før man kunne iverksette atferd. Etter hvert ble det imidlertid alminnelig at slik eksekusjon ble ordnet ad administrativ vei. (Landsloven VII, 18; C.4. no. lov VI, 16; jamfør utlegg.) S.I.

Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon. Kultur og samfunn ca. 1500 – ca. 1800
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.