Leksikon:Bumerke

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Se også Bumerke i lokalhistoriewiki.nos hoveddel.

Bumerke (norrønt mark n.) er et personlig merke, oppsatt etter ulike prinsipper, og ofte brukt som eiermerke. Bruken av bumerke er urgammel og kan ettervises i forskjellige kulturkretser. Over hele Skandinavia er bumerker kjent siden middelalderen. Bruken av bumerke ble også regulert i norske og islandske lover i høymiddelalderen (NglL V s. 436). Bumerker ble satt (innskåret) på hus, arbeidsredskap og lignende, men også anvendt som underskrift, og gravert i underskriverens sigill. Det eldste kjente bonde­sigill med bumerke er fra 1322, og bruken av slike ­bumerkesigill tiltok blant bøndene ut­over i senmiddel­alderen. Bumerket var i 1600- og 1700-årene nesten alltid knyttet til brukeren, og fulgte ikke gården eller slekta. Bruken av bumerke avtok etter hvert som skrivedyktigheten ble bedre blant bøndene. S.I./P.Ø.S.

Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon. Kultur og samfunn ca. 1500 – ca. 1800
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.