Leksikon:Stiger

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Stiger, m. (tysk Steiger, m.), fellesbetegnelse på arbeidsformenn med forskjellige ansvarsområder ved et bergverk.

Overstigeren hadde den daglige arbeidsledelsen ved gruva. Han var ansvarlig overfor gesvorneren (se dette) når det gjaldt driften, og overfor schichtmesteren med hensyn til regnskapet. Ved mindre gruveanlegg og ved dagbrudd bruktes gjerne betegnelsen oppseer i stedet for overstiger. Under overstigeren sto en rekke arbeidsformenn med mer begrensede oppgaver.

Kunststigeren hadde ansvaret for det tekniske utstyret, blant annet alt lensearbeid (ty. Kunst, f., pumpeinnretning), med kunst-hauere og -knekter til hjelp. Nattstigeren var den kunststiger som holdt øye med pumpeanlegget utenfor den ordinære arbeidstiden. Ved mindre gruver der det bare var en stiger på vakt om gangen, var nattstiger betegnelse på overstigerens avløser.

Pukkstiger eller pukkverkstiger ledet arbeidet i pukkverket, derunder også vaskingen av malmen, sammen med en overslemmer. Pukkstigeren var i likhet med overstigeren direkte ansvarlig overfor gesvorner og schichtmester.

Sjaktstigeren hadde ansvaret for tømmermannsarbeidet i gruva, det vil si særlig forstøtningsarbeider. Under seg hadde han sjakt-hauere. Sjaktstigeren ledet dessuten arbeidet med å transportere fram i dagen den steinen som var brutt løs («fordringen»). Hans nærmeste overordnede var overstigeren.

Understiger, generell betegnelse på enhver stiger som var underordnet overstigeren. H.W.

Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon. Kultur og samfunn ca. 1500 – ca. 1800
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.