Leksikon:Tomme

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Tomme. Etter dansk mønster ble det oftest regnet 24 tommer i en alen. Med en sjællandsk alen på 63,26 cm gir det 1 tomme = 2,636 cm. En skogalen (se alen) ble derimot delt i 22 tommer, trolig à 2,44 cm. Ved lov 28. juli 1824 deltes tommer (2,615 cm) etter fransk mønster i 12 linjer eller strå. Andre betegnelser på tomme: tol, zol (ty. Zoll, m.), dume. H.W.

Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon. Kultur og samfunn ca. 1500 – ca. 1800
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.