Lerberg

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Lerbergkrysset.

Lerberg er navn på et område i utkanten av tettstedet HokksundØvre Eiker. Navnet kommer av gården Lerberg, men brukes også om tettbebyggelsen som etter 1950-årene har vokst fram i området vest for disse gårdene. På 1960-tallet ble det også bygd ut boligfelt nord for hovedveien oppover mot Lerberghaugen, i Eikerkroken og langs Lauvtjernveien. Med til området hører også den gamle ekserserplassen Lerbergmoen, som ble utbygd som boligområde omkring år 2000.

Hovedveien mellom Drammen og Modum går gjennom området. Lerberg ble et trafikknutepunkt på slutten av 1930-tallet, da det ble anlagt en ny forbindelsesvei via langs Lerbergbakken mellom denne hovedveien og Hokksund sentrum. Dette ble da den nye traseen for hovedveien mellom Drammen og Kongsberg, som tidligere hadde gått ned til Hokksund sentrum lenger vest via Raubakk. Lerbergkrysset ble dermed møtepunkt for Riksvei 10 (E76) og Riksvei 35. Etter at hovedveien ble lagt utenom Hokksund sentrum, er dette krysset fortsatt møtepunkt mellom Riksvei 35 og Riksvei 283 mot Nedre Eiker.

Kiwi Lerberg, som åpnet 15. august 2019.
Foto: Trond Nygård (2020).

Ved Lerbergkrysset ble det bygd en bensinstasjon (ESSO Lerberg) på slutten av 1930-tallet og en ny rett etter krigen (Shell Lerberg). Den førstnevnte er fortsatt i drift, mens den andre nå er gatekjøkken (Jafs Grill og Pizza Hokksund). Rett ved krysset ligger også Hokksund barneskole, som sto ferdig i 1953, og ved siden av denne idrettsanlegget Falkbanen, som er hovedanlegg for Hokksund Idrettslag. På andre siden av veien ligger Lerberg pleiehjem, som tidligere var en psykiatrisk institusjon. Den eldste av bygningene ved denne institusjonen var opprinnelig Haugsund Kretsfengsel.

Lerbergkrysset skal de nærmeste årene bygges om, i forbindelse med et nytt stort boligfelt i åsen nord for Lerberg. Arkeologiske undersøkelser som ble foretatt i forbindelse med denne reguleringsplanen resulterte i funn av en rekke kokegroper.

Eksterne lenker


Eiker Leksikons logo.jpeg Lerberg inngår i prosjektet Eiker Leksikon og er lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten. Ønsker du å bidra til delprosjektet? Kontakt Bent Ek på hans diskusjonsside!