Lille Malterud (Vestre Toten gnr. 31/1)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Lille Malterud
Alt. navn: Velt-Malterud. Malterud, velt
Sted: Bøverbru
Fylke: Innlandet
Kommune: Vestre Toten
Gnr.: 31
Bnr: 1

Lille Malterud er et gardsbruk i grunnkretsen Ihle i delområdet Bøverbru i Vestre Toten kommune. Adressen er Vestre Totenveg 1096, og postadressen er Reinsvoll. Arealet, med alle teiger, er på omkring 392 mål. Gardsbruket utgjør en stor del av matrikkelgarden Helsetødegarden.

I matrikkelen fra 1838 ble navnet Malterud lille brukt på løpenummer 334 under gardsnummer 30 Helset. Det var da tre løpenummer under Helset: 332, 333 og 334. Matrikkelen fra 1886 opprettet nytt gardsnummer 31 som omfattet deler av de gamle løpenumrene, nemlig 333a og 334a. Den nye matrikkelgard 31 ble kalt Helset-Ødegaarden. Under denne var det fra starten av bare ett bruk, nemlig 31/1 med navn Helset-Ødegaarden med Malterud lille. Den som eide dette i 1886, samtidig som han også eide Malterudbakken, het Gustav Gulbrandsen. I 1888 anskaffet han en eiendom i Østre Toten, ved at han 1.august 1888 fikk tinglyst skjøte på bruket «Skogen» under Faukal.[1] Dette må være det samme som Faukalskogen.

På garden som Gulbrandsen flyttet fra var det Peder Evensen Knap (1846-1922) som ble gårdbruker og selveier, og slik var han registrert ved folketellingen i 1891. Garden ble da kalt Malterud (lille). Peder Knap var født og oppvokst på Knappen i nabolaget.

I 1910 forberedte Peder Knap salg av garden og skilte ut en parsell, Tune, som han beholdt som bosted for seg, konen Nina og hjemmeværende barn. Ved skylddelingen ble Hans Stabo nevnt som framtidig eier av bruksnummer 1. Han var østertotning, og i Vestre Totens ligningsprotokoll 1911-12 står han blant utenbygdsboende. Han ble skattlagt for «Malterud» for en antatt formue på kr 4000 og en antatt inntekt på kr 200.[2] Ved neste overdragelse av eiendommen i 1915 var det imidlertid ikke Hans Stabo men Augustinus Malterud som solgte gnr. 31/1 Malterud lille og gnr. 31/5 Malterudmyra til ny eier, med henvisning til et handelsforlik av 16.august samme år.[3]

Den nye eieren het Kristian Kyseth (fullt fornavn: Hans Kristian). Han var født på Fuglerudsveen i Søndre Land, men hadde fulgt med familien da faren kjøpte et av brukene på Kyset nordre omkring 1907. I desember 1918 ble det tinglyst at Kristian Kyseth tok opp et lån på kr 6000 i Hypotekforeningen mot pant i Lille Malterud og Malterudmyra.[4] Pantelånet skulle få konsekvenser, for 10.januar 1927 varslet en avisannonse at det etter krav fra Hypotekforeningen skulle holdes tvangsauksjon over bl.a. gnr. 31/1 den 7.februar 1927.[5]

Mellom de to datoene – den 3.februar 1927 – døde Kristian Kyseth, knapt 43 år gammel. De etterlatte mintes en kjær mann og omsorgsfull far.[6]

Tvangsauksjonen ble gjennomført 7.februar 1927. Det var èn budgiver, Maurits Frogner. Budet ble godkjent av sorenskriveren 21.mars 1927. Markus Knap, sønn av en tidligere eier, kom så inn i bildet. Maurits Frogner erklærte 7.mai 1927 at han overdro budet til Markus Knap. Det gikk likevel 14 år før Markus Knap foretok seg noe for å få skjøte på eiendommen, men i 1941 henvendte han seg til sorenskriveren og ba om det. Sorenskriverens auksjonsskjøte, som samtidig gjør rede for saksgangen, er datert 19.juni 1941.[7]

I skjøte datert 23.oktober 1948 og tinglyst 17.november 1948 [8] overdro Markus Knap sine eiendommer til Gudbrand Ekeren (1897-1966).I tillegg til Lille Malterud var gnr. 31/3 Malterudskogen og 31/5 Malterudmyra omfattet av samme handel, og de har siden blitt behandlet som del av Lille Malterud.

Gudbrand Ekeren beholdt Lille Malterud fram til 1957, og solgte til Knut Rye.[9]. Da hadde Ekeren allerede anskaffet bostedet Solborg på Hadeland.[10] Knut Rye (1933-2020) var yngste sønn i gardbrukerfamilien på Myra.

Knut Rye solgte garden i 1962 til Anton Hoelsveen (1920-1988).[11]. Den nye eieren kom fra Eina, der han hadde drevet garden Engebakken.[12] Etter Anton Hoelsveens død satt enken Margit Hoelsveen i uskifte en kort periode (februar-mars 1988), og så tok sønnen Kjell Olav Hoelsveen over garden 24.mars 1988.[13]. Etter et nytt generasjonsskifte i november 2022 er det Øyvind Auale Hoelsveen som eier Lille Malterud og tilknyttede gardsbruk.[14]

På tjenesten fra Norsk institutt for bioøkonomi[15] merker man seg:

 • Ved forespørsel på gnr. 31/1 blir flere teiger og bruksnummer inkludert
 • Gnr. 31/5, tidligere Malterudmyra, spesifiseres ikke, og arealet regnes med som en teig under 31/1
 • Utmarksområdet Malterudskogen vises alltid sammen med 31/1, og avgrenses på samme måte om man søker separat på gnr 31/3 og/eller 30/4
Gnr 31/1 inkl. 31/5 31/3 (er lik 30/4) Sum
Fulldyrka jord 137,8 99,6 237,4
Innmarksbeite 8,5 0 8,5
Produktiv skog 33,9 101,4 135,3
Annet markslag 2,3 0,7 3,0
Bebygd 8,6 0 8,6
Sum 191,1 201,7 392,8

Referanser

 1. Toten tingrett Pantebok nr. 15a, 1888-1891, side 54 nr. 39 i Digitalarkivet
 2. Ligningsprotokollen for budsjettåret 1911-1912 for Vestre Toten skattedistrikt, side 4 linje 14 i Digitalarkivet
 3. Toten tingrett Pantebok nr. 26, 1914-1916, side 393 nr. 65 i Digitalarkivet
 4. Toten tingrett Pantebok nr. 28, 1918-1920, side 14 nr. 65 i Digitalarkivet
 5. Vestopland 10.januar 1927 side 6. Digital versjonNettbiblioteket
 6. Vestopland 15.februar 1927 side 2. Digital versjonNettbiblioteket
 7. Toten tingrett Pantebok nr. Hbc-081941, Dagboknr: 1237/1941 i Digitalarkivet
 8. Toten tingrett Pantebok nr. Hbc-21, 1948-1949, Dagboknr: 3834/1948 i Digitalarkivet
 9. Toten sorenskriveri, dagboknr. 445/1957, dagbortført 2.februar 1957; henvist til på Grunnbokblad
 10. Norske gardsbruk Oppland fylke 2 : Brandbu, Gran, Jevnaker, Lunner. Utg. S.K. Granum.1996. Digital versjonNettbiblioteket side 306
 11. Toten sorenskriveri, dagboknr. 989, dagbortført 9.mars 1962; henvist til på tidligere referert grunnbokblad
 12. Ødegaard, Svein-Erik, Hilde M. Larsen Austarheim og Bjørn Bækkelund: Totens bygdebok V - Folk og liv i hus, gard og grend: Eina, Toten økomuseum, Kapp 1998. Digital versjonNettbiblioteket side 554
 13. Toten sorenskriveri, dagboknr. 2879, dagbortført 9.mars 1962; henvist til på tidligere referert grunnbokblad
 14. Grunnbok lest på seeiendom.no (Krever pålogging)
 15. Gårdskart 3443-31/1, Norsk institutt for bioøkonomi

Litteratur og kilder


Koordinater: 60.7135538° N 10.68607839° Ø