Lillestrøm Samvirkelags Kvinneforening

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Det første styret i Lillestøm Samvirkelags kvinneforening
Foto: Ukjent
Norges Kooperative Kvinneforbunds logo

Lillestrøm Samvirkelags Kvinneforening av Norges Kooperative Kvinneforbund ble stiftet under en fest som Lillestrøm koop. Handelsforening hadde 25. februar 1911. På festen var Norges Kooperative Kvinneforbund som var blitt stiftet året før, representert med fru Agnes Larsen, kvinneforbundets første formann (1910-1912). Aktiviteten til foreningen er ganske lik andre foreninger bygd over samme lest, men denne har som få andre benyttet seg av sin sentrale østlandsplassering og nytt godt av tiltak i regi av NKL sentralt. Hvor lenge foreningen eksisterte vites ikke i skrivende stund, da eneste kilde er foreningens 50-årsberetning.

Styret i Lillestrøm Koop. Kvinneforening i 1961
Foto: Ukjent. Klikk på bildet og få fram navna.
Jubileumskomiteen - Lillestrøm Samvirkelags kvinneforening var 50 år i 1961
Foto: Ukjent. Klikk på bildet og få fram navna.

Stor interesse

Naturlig nok appellerte Kvinneforbundets formann til at det burde opprettes en kooperativ kvinneforening på Lillestrøm, for slik å styrke lagets organisatoriske og derved økonomiske stilling. Allerede på Handelsforeningens fest ble så Lillestrøm Kooperative Handelsforenings Kvinneforening stiftet blant de tretti som der og da meldte sin interesse.

Det første styret

Fru Anna Ruud ble foreningens første formann, og med seg i styret fikk hun bestyrerens kone; fru Alfhild Strand som ble valgt til kasserer. De øvrige ble fru Liv Bergersen, fru Helga Olsen, fru Anna Hansen Eiet og fru Emma Engebretsen.

Stiftelsesfest

Styret besluttet å lage en fest, som slik skulle sveise kvinnene enda bedre sammen. Og det slo godt an; flere kom til og festen på Concordia-huset ble på alle måter vellykket. I tillegg til at man moret seg, ble det laget strategier. Men allerede 5. februar i 1911 hadde handelsforeningen fått sin første ledende kvinne ved at frøken Pauline Bentsen kom med i styret.

Hjelpefond

På kvinners vis ble det tidlig iverksatt tiltak for å samle inn penger. Og i mars 1913 opprettet foreningen et hjelpefond som de kunne bistå trengende med til enhver tid.

Agitasjon

«Lillestrøms Kooperative Utvalg» ble opprettet i 1912 med Pauline Bentsen, Anna Aspelund og Anne Fladeby som representerte kvinneforeningen. Utvalgets misjon var blant annet å agitere blant husmødre og husstander generelt for å skaffe (handels)laget nye medlemmer. I en periode var Anne Fladeby ansatt som agitator for Samvirkelaget, hvor hun gjorde en utmerket innsats for kooperasjonen i Lillestrøm.

Seinere ble agitasjonen kanalisert gjennom fester med kooperative foredrag og filmfremvisninger. Blant annet ble det arrangert et stormøte sammen med Rælingen Kooperative Kvinneforening med smaksprøver av NKLS vareutvalg. Et møte var med husstellkonsulent Odlaug Sørby over «kjøkkeninventar», et møte var en såkalt «Persil»-demonstrasjon hvor man viste fram den store nyvinningen innen klesvask: «Vaskebjørn».

«Vaskebjørn» - vaskemaskinen som "gjorde vei i vellinga"

Det ble også arrangert åpne møter med det som ble kalt «varekvarter» der man blant annet presenterte Per margarin, NKLs mange desserter og en sesjon med «Stell av sko». Foreningen hadde også besøk av fru Rusht, som viste fram prydsøm, i tillegg til at det ble arrangert møter til fordel for Epileptikernes sak.

Da Lillestrøm Samvirkelag markerte sine første 50 år i 1955 deltok alle foreningens medlemmer på den store varemessa. Da fjernsynet vel var kommet, arrangerte foreningen fellesmøte med demonstrasjon av TV-apparater fra Lillestrøm S-lag, som herr Dahl foresto, mens Herborg Brommeland, sekretær i Kvinneforbundet, talte om fjernsynet som et middel til å binde verden sammen.

Organisering

Tross at Lillestrøm Kooperative Kvinneforening ble tilmeldt Norges Kooperative Kvinneforbund (NKK) i 1912, var de ikke før i 1926 at det ble stiftet en fylkesforening av de kooperative kvinneforeningene i Oslo og Akershus. I forbindelse med denne etableringen vedtok disse foreningene å arrangere fellesmøter: Hasle og Økern, Grorud, Høybråten, Lørenskog, Strømmen og Lillestrøm. Intensjonen var å lære av hverandre for å nyttiggjøre seg erfaringer de andre foreningene hadde skaffet seg. Som en konsekvens av denne prosessen kom man fram til en mer ensartet måte å arbeide på i forskjellige spørsmål. Smått om senn ble disse fellesmøtene en tradisjon man tok med seg inn i det daglige virke. Flere av Lillestrøm-foreningens medlemmer har lagt ned flere års-verv i fylkeslaget, der Hanna Ødegård og Dagny Berntsen står blant de fremste i rekken.

Lillestrømforeningen har vært representert på alle landsmøter i regi av NKK, der for øvrig Ellen Fladeby har vært revisor og Anna Andresen første varamann til styret. Da NKK rundet 50 år i 1960 var det kvinneforeningens formann Dagmar Eriksen som representerte Lillestrøm-avdelingen.

Norges Kooperative Landsforening

25 oktober 1917 ble Akershus Distriktsforening av N.K.L. stiftet under medvirkning av kvinneforeningen i Lillestrøm, som var representert ved formann Anna Aspelund. I 1934 holdt Akershus Distriktsforening et kurs for tillitsmenn innen kooperative kvinneforeninger fra hele landet i Oslo. Lillestrøms kvinner var da representert av Hanna Ødegård, som fikk høre foredrag av representanten fra International Cooperative Alliance, som snakket om bevegelsens utvikling i forskjellige land, for øvrig var det foredrag av «(…) de fremste menn i N.K.L», inkludert NKLs formann Andreas Juell. Under samme arrangement var delegatene lunsjgjester ved NKLs smør- og sjokoladefabrikk.

Internt informasjonsarbeid og skolering

Flere av NKLs fabrikker er blitt besøkt – noen flere ganger. Persil-fabrikken, Skofabrikken i Drammen og Den norske kryddermølle i Larvik, konfeksjonsfabrikken «Kongress», margarinfabrikken Norge. Lumafabrikken og P/L Samvirke i Strømmen. Disse besøkene har virket styrkende for foreningens kvinner sin motivasjon og arbeidslyst til fordel for kooperasjonen.

Det er drevet mye skolering i form av brevringer kalt studieringer med ulike tema som for eksempel «Tillitsmannen» i 1947, «Koop i raske trekk» i 1949, «Organisasjonspraksis i kooperative kvinneforeninger» i 1958 og «Vi kjøper mat» i 1960. Men man har også vært representert på eksterne skoleringstiltak, som da Dagny Berntsen i januar 1929 på vegne av foreningen deltok på et kurs med den megetsigende betegnelsen «Om talekunst» i regi av Einar Gerhardsen. Og ikke å forglemme Samvirkeskolen i Bærum, som har vært frekventert av 16 av foreningens medlemmer, men så har også tre deltatt på forbrukerkurs på Ringsaker mens tre andre har vært på kurs på Furukollen.

Styret i jubileumsåret 1961

  • Formann: Dagmar Andreassen
  • Varaformann: Maren Westby
  • Kasserer: Hilda Olsen
  • Sekretær: Astrid Nilsen
  • Styremedlem Nelly Amundsen
  • Do Lovise Halvorsen
  • Do Eva Martinsen
  • Første varam. Olga Bergersen

Kilder

  • Andresen, Anna, Dagny Berntsen, Hanna Ødegård, Ellen Fladeby og Olga Bergersen: Lillestrøm Samvirkelags Kvinneforening av Norges Kooperative Kvinneforbund: 50 års beretning 1911-1961, Lillestrøm U. Å. (1961)
  • Medby, Johan: Lillestrøm Samvirkelag 1905-1955, Lillestrøm 1955