Louis Bentzen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Faksimile fra Aftenposten 20. desember 1952: Utsnitt fra nekrolog over Bentzen.

Jean Louis Adolph Bentzen (født 9. mai 1864 i Vestre Aker, død 19. desember 1952) var idrettslærer, idrettsleder og offiser. Han var hele livet tilknyttet idrettsvirksomhet, særlig innen gymanstikk og turn, og var blant annet direktør ved Statens Gymnastikkskole og Statens gymnastikkinspektør i en årrekke. I 1906 ledet han den norske turntroppen ved de olympiske leker i Athen.

Familie

Bentzen var sønn av boktrykker Bent Mogens Bentzen (1826-1904) og Magnhild Arneberg (1842-1921). Han ble gift i 1895 med Elin Klintberg (1872-1906), deretter, som enkemann, i 1918 med Thora Hals Olsen (1880-1972).

Liv og virke

Bentzen tok examen artium i 1883 og ble offiser i 1887. Han studerte ved Den gymnastiske Centralskole i Kristiania 1887-89 og ved Det kongelige Gymanstik Institut i Stockholm, hvor han tok eksamen i 1894. Som vernepliktig offiser ble Bentzen kaptein i 1898, major i 1911 og oberstløytnant i 1917.

Bentzen var gymnastikklærer ved ulike skoler i Kristiania 1889-1904, og for Kristiania Turnforening 1894-1904. Han var lærer for Norges Livredningsselskaps lærer- og lærerinnekurser 1910-28, hjelpelærer ved Den gymnastiske Centralskole 1890-92, lærer der 1894-1904 og bestyrer 1904-15. Bentzen var så direktør ved Statens gymnastikkskole 1915-31, og formann i tilsynsrådet for Statens gymnastikkskole 1932-37. Han var også Statens gymnastikkinspektør 1904-27.

Bentzen utga tabeller og reglementer for gymnastikk og fektning for Hæren og for skolene. Han var leder av den norske turntropp ved OL i Athen 1906. Han var også styremedlem og formann i Idrettsklubben Tjalve og formann i Centralforeningen til utbredelse av idrett.

Bosteder

Ved folketellingen for Christiania i 1885 er Bentzen registrert som kadett (krigsskoleelev) med adresse Prinsens gate 11. Ved folketellingen samme sted i 1900 er han registret som Officer i Armeen. Gymnastik og Fegtelærer på adressen Thomas Heftyes gate 47. Ved folketellingen i 1910 er han registret som major og enkemann på Solheim i Bærum kommune. Han ble her formann i Blommenholm Vel i ett år.

Ettermæle

Louis Bentzen er gravlagt på Vår Frelsers gravlund i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2013)

I en nekrolog i Aftenposten 20. desember 1952 ble Bentzen beskrevet slik av signaturen E. O. (utdrag):

Oberstløytnant Louis Bentzen er avgått ved døden i sitt niogåttiende år. Inntil for et halvt år siden kunne man møte den høyreiste mann på hans daglige turer i Majorstuastrøket, - men til sist har alderen krevet sin rett. … Fra sin tidlige ungdom var han en meget aktiv idrettsmann og la sin spesialistutdannelse særlig på gymnastikk og turning. … De som i likhet med nedskriveren herav har hatt den glede å få sin første militære trening under Louis Bentzen – i det første militærår som rekrutt i aspirantkorpset til Krigsskolen – minnes ham som en fremragende troppsoffiser. … Myndig og behersket foran fronten – men ingen prøyser.

Louis Bentzen er gravlagt på Vår Frelsers gravlund i Oslo. Tittelen oberstløytnant er benyttet på gravminnet.

Kilder og referanser

==Eksterne lenker))


Forgjenger:
 Hans Biørnstad 
Leder av Blommenholm Vel
(1914–1915)
Etterfølger:
 Einar Rasmussen