Mørk Andelsmeieri

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Meieriet med sidesporet langs Urskog-Hølandsbanen og hensatt vogn S 62 som ble brukt til melketransporten.
Foto: Jan Lysaker/Akershusbasen (1960).

Mørk Andelsmeieri, var et mjølkemottak i Blaker i nåværende Lillestrøm kommune. Meieriet lå ved Mork stasjon langs Urskog-Hølandsbanen på et lite sidespor. Det ble etablert i 1938 som et andelslag mellom gårdbrukerne sørøst i Blaker. Mjølkeleveransene begynte i 1939 og fortsatte til 1961, gjennom alle år under ledelse av meieribestyrer Hermanda Toreløkken.

Alle gardene i området leverte mjølk til Mørk Andelsmeieri fra det kom i drift i 1939. Tidligere hadde en del av dem levert til Blaker Meieri, mens enkelte gardbrukere hadde foredla mjølka sjøl. Med pliktleveringa under krigen begynte også de fleste småbrukene å levere mjølk, og mange fortsatte med det etter krigen. Fra småbruket Dammerud leverte de mjølka ved hjelp av sykkel og sparkstøtting.

Mørk Andelsmeieri var blant de mange avdelingsmeieriene som ble etablert på det sentrale østlandsområdet i 1930-åra i tilslutning til Meieribolaget i Oslo, fra 1946 Fellesmeieriet. Meieriet hadde eget sidespor fra Urskog Hølands-banen hvor mjølka ble hentet daglig i en egen vogn. Meieribygningen som ble reist i 1938 på tomta Sletta gnr 102 bnr 37 er i to etasjer med meieri i første etasje og bestyrerleilighet i andre. I bestyrerleiligheten bodde Hermanda Toreløkken. Hun drev meieriet med hjelp av en arbeidskar. Etter at andelsmeieriet ble nedlagt var det en del gardbrukere som fikk installert tank, og leverte direkte til Fellesmeieriets sentralanlegg i Oslo, mens andre ga seg med dyr.

Etter at meieriet var nedlagt ble det i 1966 kjøpt av ekteparet Knut Boy Korsmo (1923—2001) og Aase Helene Korsmo (1926—2009). Knut Korsmo var tredje generasjons gjørtler. Egentlig arbeidet han på Sørumsand Verksted, seinere Kverner Industrier, men etablerte eget gjørtlerverksted i bygget og dreiv med det som bigesjeft. Herfra leverte han ennå på 1990-tallet mindre komponenter til kraftturbiner i tillegg til annen bronsestøping, og han er nevnt som den eneste gjørtleren sør for Trondheim.[1]. Huset er seinere overtatt av Vivian og Stian Beck.

Referanser

  1. Odd Skullerud, «Gjørtlerhåndverket i Blaker», i Sørum-Speilet 3/1997