Mads Andreas Sunne

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Annonse for «Norsk fotografisk Atelier» i Fredriksstad Tilskuer 3. januar 1872.
Annonse om endringen til «M. Jacobsen & Sunne» i Fredriksstad Tilskuer 12. oktober 1872.
Annonse for «M. Jacobsen & Sunne» i Fredriksstad Tilskuer 22. februar 1873.
Auksjonsplakat for M.A. Sunnes dødsbo i Fredriksstad Tilskuer 28. september 1878.

Mads Andreas Sunne (født 1. juli 1818 på Grorud i Vestby, død 21. mai 1878 i Klinkenberg, Arendal) var bosatt flere steder på Øst- og Sørlandet i løpet av sitt liv og hadde en rekke ulike yrker og bedrifter. Han var landhandler på Sannesund i Sarpsborg, lensmann og mølleeier i Aker, proprietær, fotograf med atelier i Forstaden i Fredrikstad, conptorist i Statsbygd i Sør-Trøndelag og trelasthandler i Kristiansand.

Han var den eldste levende sønnen til lensmann Andreas Sunne i Vestby prestegjeld (f. Kongsberg 1787, d. Vestby 1832) og Anne Halvorsdatter Moe (f. ca. 1778, d. ukjent). Faren døde da Mads Andreas var 14 år, og Mads Andreas' bror Harald Anton Christian ble pleiebarn hos Fredrik Michelsen (lensmann i Borge)[1] 13. desember 1838 flyttet han til Glemmen, og ble bosatt hos kjøpmann Daniel Legaard. Vel ett år senere, 6. desember 1839, giftet han seg i Glemmen kirke med kjøpmannsdatteren Maren Dorothea Sollie fra Forstaden i Fredrikstad. Ifølge klokkerboken er han da landhandler ved Sandesund. Maren Dorothea ble født inn i Christian Sollie og Hanna Christiana Svanemands familie i Forstaden 21. juli 1812, og hun døde 2. desember 1862 i østre Porsgrunn. Mads og Maren skal ha fått seks døtre, en av dem døde som barn. 15. september 1840 fikk de sin første datter, Hanna Elise Anette, og ved dåpen i Skjeberg kirke skriver presten at faren er stedets kjøpmann. 31. januar 1842 flytter de fra Glemmen til Hølen i Vestby.

17. februar 1842 fikk Sunne hjemmel til gården Kverner (gr.nr. 150) i Aker, han var da exam. juris og lensmann. 10. april 1845 gikk hjemmelen videre til Petter Larsen.[2] Mens han eide gården fødtes datteren Agnes Caroline i 1843, og hun ble døpt i Oslo. Sunne må ha vært en driftig herre, for allerede 25. april 1842 rykker han inn en kunngjøring på side 2 i Christiania Intelligenssedler der han blant annet melder at:

«Jeg vil herved ei undlade at tilkjendegive det ærede Publicum, at de Feil og Mangler, som længe have været ved Qværner Møllebrug, nu ere afhjulpne, og tillader jeg mig derfor paa det Ærbødigste at anbefale Bruget til Formaling af alle Sorter Korn, [...] Bruget bestyres fortiden af en dansk Møllermester, [...] og bekjendt for sin Dygtighed, saaledes er jeg forvisset om Enhver vil blive tilfreds med Formalingen.»[3]

24. mars året etter blir datteren Agnes Caroline Matthilde døpt i Vår Frelsers kirke i Oslo, og Mads Andreas' tittel ved dåpen er proprietair. Etter 1845 vender familien tilbake til Østfold, og de får etterhvert to døtre til i Sarpsborg: Valborg Cathrine 15. juli 1846, og Clara Emilie 14. juli 1847.

I 1852 kjøper han gnr. 78 Søndre Solberg (også kjent som Preste-Solberg) i Hof (Vestfold) av dr. Carl J. Bergh for 3000 spd., og selger den videre til Hellik Pedersen for 4000 spd. i 1856.[4] Mens de bodde her, fikk de datteren Ovedia Theodora Sørine 31. juli 1852.

Tre år etter at konen døde i Porsgrunn viser folketellingen 1865 at han arbeider som «conptorist» i Statsbygd prestegjeld i Sør-Trøndelag. Sunne er bosatt på Ingdals nedre med Grostad, og har Agnes, Valborg og Klara hos seg. Den samme folketellingen viser at Ovedia er pleiedatter hos den eldste datteren som er gift med skipsfører Henrik Wright. De befinner seg i Porsgrunn. Senere reiser familien tilbake til Østfold, og bosetter seg i Bakgaten 2 (i folketellinger nr. 83) ved Tobiasbroen, der han har sitt fotografiske atelier. Denne bedriften får navnet «Norsk fotografisk Atelier», og frem til 12. oktober averterer han jevnlig for sine tjenester i Fredriksstad Tilskuer. 20. oktober skifter bedriften navn til «M. Jacobsen & Sunne» da Hr. M. Jacobsen ansettes som medarbeider. Fra 1873 annonseres «M. Jacobsen & Sunne»s tjenester regelmessig i samme avis.

Sunne giftet seg på nytt 20. februar 1872 i Vestre Fredrikstad kirke med jomfru Barbara Dahle (f. 1846 i Vaage i Gudbrandsdalen), og allerede 5. mars samme år fikk de sønnen Fredrik Andreas. To år senere kom datteren Nanna Johanne 2. september, Mads var da fremdeles fotograf og familien bosatt i Forstaden. 30. april 1875 døde Fredrik Andreas av «strubehoste» (krupp).

I folketellingen 1875 finner vi ham med konen Barbra, deres datter og datteren til hans eldste datter i Kronprinsensgt. 30 i Kristiansand. Sunne er da trelasthandler. I hans gård i Fredrikstad er datteren Ovedia med mannen Henrik Øvergaard og deres tre barn bosatt, sammen med Olaus Østensen og hans familie. I tillegg kommer tjenerskapet.[5]

Mads Andreas Sunne døde 21. mai 1878 mens han besøkte broren Harald Anton Christian Sunne, en skipsreder bosatt på Klinkenberg i Barbu (Arendal). Han ble begravet på Hisøy kirkegård, og 7. oktober 1878 kl. 12 ble det avholdt en offentlig auksjon etter begjæring av sakfører Mordt på Rådhuset i Fredrikstad over eiendommen i Baggaten. Salget ble ikke registrert hos Kongeriget Norges hypothekbank, Sunne nevnes som debitor for denne eiendommen i en annonse som rykkes inn blant annet i Christiania Intelligentssedler 16. mars 1882.

Barn

med Maren Dorothea Christiansdatter Sollie
 • Hanna Elise Anette (15. september 1840 – 27. juni 1909) døpt i Skjeberg kirke, g.m. fyrvokter Henrik Theodor Wright i Moss 1864 og bosatt Porsgrunn 1865. Begravet i Skien.
 • Agnes Caroline Matthilde (23. mars 1843 – 7. april 1929) døpt i Vår Frelsers kirke i Christiania, g.m. skipskaptein Ole Olsen Øvergaard i England 1867. Død i Oslo.
 • Valborg Cathrine (15. juli 1846 – ), g.m. skipskaptein Hans Wang. Syerske. Bosatt med to sønner og en datter i Vestre Fredrikstad i 1885.
 • Clara Emilie (14. juli 1847 – ) i Østfold , g.m. handelsreisende Otto Julius Birkeland og bosatt Moss. I 1885 hotellvertinne i Dronningens gade 12, Moss.
 • Christiane Andrea (22. november 1848 – 22. april 1849) i Østfold
 • Ovedia Theodora Sørine (31. juli 1852 – ), pleiedatter hos søsteren Elise i Porsgrunn i 1865, g. Øvergaard.
med Barbara Dahle
 • Fredrik Andreas (5. mars 1872 – 30. april 1875).
 • Nanna Johanne (2. september 1874 – ), ekspeditrise i broderiforretning i Christiania i 1900.

Noter

 1. Berg, Rune Arenfeldt (2012), s. 75.
 2. Sollied, Henning (1947): s. 268.
 3. Christiania Intelligenssedler 25. april 1842
 4. Hof bygdebok (1964): s. 859 og 862. NB: Maren Dorothea har galt patronym her.
 5. Folketellingen 1875: Fredrikstad kjøpstad, Baggade 83.

Kilder

Primærkilder

Første ekteskap

Barn

Andre ekteskap

Barn

Eksterne lenker