Magnus Jensen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Magnus Jensen
Foto: Ukjent, hentet fra Gjelsvik 1977: Hjemmefronten : den sivile motstand under okkupasjonen 1940-1945.

Magnus Jensen (født 30. januar 1902 i Arendal, død 9. juli 1990) var historiker, forfatter, skolemann og motstandsmann. Under krigen var han med i Koordinasjonskomiteen, Kretsen og Hjemmefrontens ledelse. Han var lærer og rektor ved flere skoler, sist ved Aars og Voss skole i Oslo, der han var skolens siste rektor.

Familie

Magnus Jensen var sønn av skipsfører Harald Martin Jensen (1860–1927) og Johanne Fredrikke Andersen (1868–1926). Han ble gift i 1930 med Kirsten van Kervel Ottersland (1902–1989).

Liv og virke

Faksimile av forsiden av paperbackutgave av Magnus Jensens Norges historie under eneveldet 1660-1814 (1962).

Magnus Jensen vokste opp i Arendal. Ved folketellingen for 1910 er han registrert sammen med familien (foreldre og fire søsken) på adressen Strømsbu Kreds 215 i Arendal.

Jensen tok examen artium i hjembyen i 1920 og studerte deretter i Kristiania, hvor han ble cand. philol. med historie hovedfag i 1927. Han var lektor ved Hamar katedralskole 1927-30, før han dro tilbake til Arendal og virket som lektor der fra 1931 til 1935.

I 1935 ble Magnus Jensen lektor ved Ris skole i Oslo (den gang Aker), en stilling han hadde til 1946, da han ble rektor ved Sinsen høyere skole. Her var han til han kom til Aars og Voss skole som rektor i 1953. Han var rektor her til skolen ble nedlagt i 1969.

Under okkupasjonen var Jensen med i ulike motstandsgrupper, 1942 i Lærerledelsen/Osloringen, fra 1943 i Koordinasjonskomiteen (KK) og fra 1944 i Kretsen og Hjemmefrontens samlede ledelse.

Magnus Jensen skrev flere bøker om Norges og Nordens historie, herunder lærebøker i historie for realskole og gymnas. Av allmenne verk er hans Norges historie fra 1660 til våre dager mest kjent. Første utgave om i 1938, senere utgitt i flere utgaver.

Jensen var med i styret for Norsk lektorlag 1945–51. Han var formann for Statens ferieråd og for Feriefondet 1949–54.

Ettermæle

I en nekrolog i Aftenposten 20. juli 1990 skrev Jens Christian Hauge og Tore Gjelsvik blant annet:

Ved hans bortgang vil mange ønske å hylde ham for hans mangesidige virke til landets beste. De dertil kompetente vil skrive om hans lange og betydningsfulle gjerning som skolemann og historiker. Han endte som rektor ved «Aars og Voss» i Oslo. Utallinge er de elever i den videregående skole som har lært sin Norgeshistorie fra hans bøker. For hans kampfeller under krigen er det en kjær plikt å fortelle dagens generasjoner om hans store innsats under okkupasjonen 1940-1945, da kampen ble tatt opp mot Quislings forsøk på å nazifisere vårt samfunn med støtte av Hitler. Skolens folk kom her til å stå i første forsvarslinje.

Magnus Jensen er gravlagt på Sørkedalen kirkegård i Oslo sammen med sin kone.

Kilder og referanser

Magnus Jensen er gravlagt på Sørkedalen kirkegård i Oslo.