Mangangruvene ved Briskemyrputt

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Myresetersvensken tegnet av sønnesønnen Jens Avdal

Mangangruvene ved Briskemyrputt i Finnemarka, litt sør for vannet Glitre i Nedre Eiker kommune, var i drift fra 1904 til 1915. Manganforekomstene ble funnet av Ole Svendsen, også kalt «Myresetersvensken», som mutet området og startet drift der i 1904. Til å begynne med bar han malmen i ryggsekk ned til Sjåstad i Lier. Seinere foregikk transporten med hest over Glitre om vinteren og med seilbåt om sommeren. Malmen ble deretter fraktet med jernbane til Christiania Spigerverk i Oslo. Her ble den brukt som tilsetningsstoff til stål for å gjøre det hardere og mer motstandsdyktig.

A/S Børresen kjøpte skogen i 1909, og Ole Svendsen mistet da rettighetene til drift, da det viste seg at mutingsbrevet kun gjaldt for drift i fjell og ikke slik som her, der manganen lå på overflaten. A/S Børresen utvidet driften og anla skinnegang ned til Bordvika, noe en ser rester etter den dag i dag.

I 1915 ønsket grunneierne å overta driften selv. Malmen ble skipet til England for foredling der, men kom i retur fordi mangankonsentrasjonen var for lav. Med dette ble gruven nedlagt.

Tralle og skinnegang - rester etter mangangruvedriften ved Briskemyrpytt.
Foto: Frode Caspersen/Eiker Arkiv ca. 2005

Også i nyere tid er det funnet molybden ved sør og vestenden av Glitre, men forekomstene er ikke så store at en lønnsom drift kan sikres. Norsk Hydro har sikret seg mutingsrettighetene i området.

Kilder

  • Finnemarka II. Utg.2001. (Red: Bjarne Røgeberg)
  • Nedre Eikers underjordiske skatter. Utg.2004. (Red.: Jørn Hurum, Merethe Frøyland, Ørnulf L. Nordli, Randi Stensmyren og Reidar Andresen)
  • Artikkel på nettstedet Eiker Arkiv


Eiker Leksikons logo.jpeg Mangangruvene ved Briskemyrputt inngår i prosjektet Eiker Leksikon og er lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten. Ønsker du å bidra til delprosjektet? Kontakt Bent Ek på hans diskusjonsside!