Martin Knutzen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Faksimile fra Aftenposten 10. desember 1909: utsnitt av nekrolog over Martin Knutzen.

Andreas Martin Knutzen (født 24. mai 1863 i Drammen, død 9. desember 1909) var musiker, blant landets fremste pianister og klaverpedagoger i tiden rundt 1900, med en betydelig karriere både i Norge og i utlandet.

Familie

Martin Knutzen var sønn av bakermester Hans Peter Mozart Knutzen (1826–1914) og Nicoline Dorthea Jørgensen (1826–80), og forble ugift.

Liv og virke

Faksimile fra Aftenposten 28. januar 1899: annonse for konsert med Martin Knutzen med orkester i den store salen på Gamle Logen i Kristiania.

Martin Knutzen vokste opp i Drammen. Faren var musiker, men livnærte seg som baker med egen forretning. Farsslekten kom opprinnelig fra gården Bringedal i Kvinnherad i Hardanger, og i slekten finnes flere musikere.

Knutzen begynte på Drammen latinskole, men tok ikke examen artium. Han fikk arbeid som ekspeditør i en manufakturforretning, men han ønsket ikke å gå videre med en handelskarriere. Hans eldre søster, Emilie, var musikklærer, og ga ham hans første innføring i musikk. Deretter gikk han i to år hos Christian Cappelen, før han i 1883 begynte hos Agathe Backer Grøndahl i Kristiania.

Etter vellykkede studier hos Backer Grøndahl, debuterte Martin Knutzen i Drammen i 1885. Han studerte deretter hos professor Barth ved musikkhøyskolen i Berlin. Hans avslutningskonsert i juli 1887 var som solist i Beethovens Keiserkonsert med Joseph Joachim som dirigent. Samme høst framførte han samme verk med Musikforeningen i Kristiania, med meget god mottakelse hos både publikum og presse.

Knutzen studerte fra 1887 hos Theodor Leschetizky i Wien, samtidig som han holdt konserter, og han ble raskt regnet som en av landets fremste konsertpianister. I 1890 takket han nei til et tilbud om et professorat ved konservatoriet i Riga. Han fortsette i stedet studiene hos Leschetizky fram til 1893.

Fra rundt 1890 var Knutzen en aktiv og anerkjent konsertpianist også i utlandet. Høsten 1890 fremførte han Sindings klaverkvintett i Wien, og i 1892 senere spilte han på nytt samme sted, blant annet etter anbefaling fra Edvard Grieg. I København fikk han sitt gjennombrudd i 1895 og i 1896 spilte han i Stockholm, hvor han var solist i Griegs a-moll-konsert under komponistens ledelse. Knutzen spilte også blant annet ved Gewandhaus i Leipzig i 1898, hadde konserter i London og opptrådte ved verdensutstillingen i Paris i 1900. I tillegg hadde han en rekke konserter i Norge, blant annet sammen med Agathe Backer Grøndahl, og ellers i Skandinavia. Repertoaret besto i hovedsak av sentrale verk fra den klassisk-romantiske perioden.

Knutzen var også en betydelig musikkpedagog, og hadde en rekke elever, blant andre Karl Nissen, Birger Hammer og Nils Larsen, som alle ble kjente pianister.

Etter en omfattende turne i Norge i 1906 fikk Knutzen et såkalt nervøst sammenbrudd, og han sluttet å opptre. Han døde av hjertelammelse tre år senere på sin eiendom på Lysaker i Bærum.

Enkelte bosteder

Ved folketellingen for Bragernes prestegjeld i Drammen kjøpstad i 1865 er Martin Knutzen og familien (foreldrene og to søsken), oppført i Storgaden paa Bragernæs (før 1866 var Storgaden i Drammen betegnelsen på hele strekningen fra nåværende Gamle Kirkeplass (vest for Bragernes torg) og østover til bygrensen, fra 1869 oppdelt i Øvre Storgate og Nedre Storgate). Ved folketellingen samme sted for 1875 er familien oppført på Nedre Bragernæs.

I adresseboka for Kristiania for 1900 er Knutzen oppført med Glitre på Lysaker (i Bærum) som bosted, og i adresseboka for 1906 er han oppført i Leiv Eirikssons gate 3 i Kristiania. I en nekrolog fra 1909 er hans eiendom på Lysaker oppgitt som dødssted, noe som kan tyde på at dette var et slags landsted for ham.

Ettermæle

Martin Knutzen er gravlagt på Vår Frelsers gravlund i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2015)

I en nekrolog over Martin Knutzen i Aftenposten 10. desember 1909 (usignert) ble han beskrevet slik (utdrag):

Martin Knutzen var en dybt musikalsk kunstnernatur, en af vort lands største klaverbegavelser. Trods en glimrende teknik forsmaaede Martin Knutzen alt virituosmæsigt effektmageri, og hans spil var friskt, sundt og mandigt, frit for senitmentalt føleri, men baaret af sjelfuld hengivelse i musiken. Med sin evne til at farvelægge kompositionen og sit enestaaende anslag tolkede Martin Knutzen de store komponisters verker saa glansfuldt, at han fængslede sine tilhørere i aandeløs lytten. Derfor var der fest i salen, naar Martin Knutzen spillede, og musikvenner gjemmer minder om en saadan aften blant sine skjønneste erindringer.

Martin Knutzen er gravlagt på Vår Frelsers gravlund i Oslo. Gravminnet er prydet av et portrettrelieff av ham i bronse, utført av Gustav Lærum.

Kilder

Eksterne lenker