Minnesteinen over Trygve Haavelmo

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Minnesteinen ved Gamle Skedsmo rådhus.
Foto: Nils Steinar Våge (2012)

Minnesteinen over sosialøkonomen Trygve Haavelmo ved Gamle Skedsmo rådhusStrømmen ble avduka 13. desember 2012. Ordfører Ole Jacob Flæten holdt tale under seremonien, der rundt 25 personer deltok. Bautaen er et spleiselag mellom Skedsmo kommune, Strømmen Sparebank og Lillestrømbanken.

Trygve Haavelmo (1911-1999), som i 1989 fikk Nobels minnepris i økonomi, vokste opp i Skedsmo. Han gikk på Sagdalen skole, der faren Halvor Haavelmo var bestyrer. Også Trygve Haavelmos veiKjeller minner om at den verdenskjente økonomen var fra romeriksbygda.

Teksten

Denne bauta er reist til minne om Trygve Magnus Haavelmo f. 13.12.1911 - d. 28.07.1999. Professor i sosialøkonomi Universitetet i Oslo 1948-1979.

Tildelt Sveriges Riksbanks pris i økonomisk vitenskap til Alfred Nobels minne i 1989 for hans kartlegging av det sannsynlighetsteoretiske grunnlag før økonomisk metodikk og hans analyse av simultane økonomiske strukturer.

Professor Haavelmo var født i Skedsmo hvor han gikk på Stalsberg skole [sic!] og Lillestrøm kommunale høiere almenskole. Han tok sin statsøkonomiske eksamen i 1933, og oppholdt seg i 1939-1947 i USA hvor hans forskning resulterte i en banebrytende avhandling om økonometri utgitt i 1944.

Professor Haavelmo ga viktige forskningsbidrag til økonomisk teori på en rekke områder. Gjennom sine forelesninger i økonomisk teori og metode fikk han en fremtredende og helt særegen betydning for en hel generasjon av norske sosialøkonomer. Han ytet også en uvurderlig innsats som rådgiver for norske myndigheter og politikere.

Professor Haavelmos dype innsikt i og faglige suverenitet hadde sitt motstykke i hans personlige beskjedenhet og uvilje mot oppmerksomhet om egen person. Han kunne ha sagt om denne bautaen som han sa om Nobelprisen: Jeg vil ikke ha den. Hans livsverk står uansett som hugget i stein.

Fra avdukinga av steinen

Kilder

  • Opplysninger fra Nils Steinar Våge, som var til stede da steinen ble avduka.