Misjonskollegiet

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Misjonskollegiet ble oppretta i 1714 som et organ for Danmark-Norges misjonsvirksomhet og kirkestell i de østindiske koloniene. I 1715 fikk kollegiet også ansvar for misjonen blant samene i Finnmark.

Missivet som annonserte utskillelsen av kollegiet fra Danske Kanselli ble utstedt 10. desember 1714. Allerede 19. april 1715 kom et nytt missiv, som la misjonen blant samene i Finnmark under kollegiet. Samemisjonen i Nordland og Trøndelag ble lagt til ved reskript av 12. januar 1720. I 1737 ble ansvaret for misjonen på Grønland lagt under kollegiet. Den siste utvidelsen av ansvarsområdet kom i 1791, da den vestindiske misjonen ble overført ved nedleggelsen av Generalkirkeinspeksjonskollegiet. Denne misjonen ble overført til Generaltollkammeret og Danske Kanselli i 1797.

Fram til 1771 var Misjonskollegiet et selvstendig regjeringskollegium med forestillingsrett. Det ble så lagt under Danske Kanselli. For Norges del opphørte Misjonskollegiets virksomhet ved løsrivelsen fra Danmark i 1814.

Da Vaisenhuset i København brant i 1795 ble deler av Misjonskollegiets arkiv ødelagt. Det gjenstående arkivet som berører misjonen i Norge ble utskilt etter 1814, og overført til Riksarkivet. De omkring 6,4 hyllemetrene dekker perioden 1700–1811; noe av materialet er relevante dokumenter fra før kollegiet ble oppretta.

Kilder