Monolitveien

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Parti fra starten på Monolitveien.
Foto: Leif-Harald Ruud (2015).
Monolitveien sett østover ved nr. 43.
Foto: Roy Olsen (2008).
Motiv fra Monolitveien.
Foto: Stig Rune Pedersen (2013)

Monolitveien i bydel Ullern i Oslo starter ved innkjøringen til Vestre gravlunds kapell. Derfra går den i sørvestlig retning med Vigelandsanlegget på sørsiden til den dreier mot nordvest etter 285 meter. Etter ytterligere 1 215 meter ender den så i Ullernchausséen.

Veien ble navnsatt i 1940, og er oppkalt etter Monolitten i Vigelandsparken. Opparbeidelsen av den startet imidlertid allerede i 1930-årene, og et kart over Aker fra 1938 viser at veien da ikke på langt nær var fullført. Den østligste delen er imidlertid navngitt som Frognerveien, og man kan kanskje ane at dette var planlagt som navn på hele veien.

I 1941 endret Nazi-regimet navnet til Pål Sindings vei for å minnes en frontkjemper som falt ved Kyev sommeren samme år. Av høyst naturlige årsaker fikk imidlertid veien tilbake navnet Monolitveien i 1945.

Anlegget av veien foregikk i etapper gjennom etterkrigstiden, og først i 1965 ble den gjennomgående mellom Vigelandsanlegget og Ullernchausséen.

Eiendommer

Nr. Oppført Type Historie Bilde
3 1990 Rekkehus Tidligere adresse Volvat terrasse 12 Oslo, Monolitveien 03.jpg
6 Skøyen skole
14C 1936 Villa Funkisvilla tegnet av arkitektene Gudolf Blakstad og Herman Munthe-Kaas Oslo Monolitveien 14C 150726.jpg
38 Smestad alders- og sykehjem
39–43 1988 Enebolig Tre sammenkjedede eneboliger, arkitekt Nils Haugrud Oslo Monolitveien 39-43 150729.jpg
40–84 1989 Boliger Smestad Hovedgårds boligområde, bestående av seks frittliggende bygninger gruppert rundt to tun med til sammen 59 boliger. Smestad gårds våningshus er bevart og det er satt opp en replika av stabburet. Oslo, Monolitveien, Smestad hovedgård, stabbur.jpg
46 Våningshus Smestad hovedgårds våningshus. Oslo, Monolitveien 46, Smestad hovedgård.jpg

Kilder og referanser


Koordinater: 59.9325934° N 10.6902326° Ø