Musikkonservatoriet

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Fra Musikkonservatoriets lokaler i Nordahl Bruns gate 8, hvor de flyttet inn i 1892.
Foto: E. Rude (1970)

Musikkonservatoriet ble stiftet i 1883 av Ludvig Mathias Lindeman og sønnen Peter under navnet «Organistskolen». Virksomheten startet opp i orgelbygger August Nielsens lokaler i Bogstadveien 28 i Kristiania. Ved denne skolen kunne de videreføre de pedagogiske ideene som allerede ble forfektet av faren/farfaren Ole Andreas Lindeman.

Det første året hadde skolen 16 elever som fikk undervisning i orgel, piano, harmonilære og sang. Men allerede i 1885 flyttet skolen til Brødrene Hals' Pianofabrikk i Stortingsgata 26 (hvor dagens Hotel Continental ligger). Undervisningen ble da utvidet til flere instrumenter og ble omdøpt til «Musik- og Organistskolen». Skolen søkte om statsstøtte og tok opp 60 elever.

Allerede i 1887 var også disse lokalene for små, og den flyttet videre til Universitetsgata 6. I 1892 flyttet den videre til lokaler i Nordahl Bruns gate 8 som tålte veksten i studentmassen. Det ble etter hvert også leid lokaler ulike steder i byen for å få plass til alle, men selve skolen holdt seg i Nordahl Bruns gate.

I 1894 ble navnet endret Musik-Konservatoriet. På 1950-tallet ble dette navnet presisert til Musik-Konservatoriet i Oslo (MKiO) etter hvert som også andre virksomheter innen musikkutdannelser ble etablert. Navneformen ble på slutten av 1960-tallet modernisert til Musikkonservatoriet. Skolen drev helt fram til 1969 med en blanding av yrkesutdanning av musikere, og fritidsundervisning av barn og voksne.

Musikkonservatoriet var en privat institusjon som hovedsakelig ble finansiert med skolepenger, men også bidrag for det offentlige og private giver var av stor betydning. Det første bidraget kom fra kong Oscar II, som ga 200 kroner. Stortinget innvilget fra 1885 et årlig bidrag på 1 000 kroner (tilsv kr 740 000 i 2016).

Både Peter Lindeman, og senere sønnen Trygve Lindeman, hadde ved flere anledninger tilbudt Staten å overta institusjonen uten vederlag, men fikk ikke positiv respons. I forbindelse med at Trygve Lindeman fylte 70 år i 1966 tok han initiativet til en stiftelse som skulle drive MKiO videre. Denne stiftelsen kom på plass i 1969 under navnet Lindemans Legat Musikkonservatoriet i Oslo og til denne ble Musikkonservatoriets bygning, instrumenter, bibliotek og utstyr overdratt vederlagsfritt. Trygve Lindeman overlot den daglige ledelsen til Anfinn Øien som rektor og Einar Solbu som studiesjef.

Musikkonservatoriet ble lagt ned da Staten i 1973 overtok ansvaret for høyere musikkutdannelse, og virksomheten ble videreført gjennom Norges musikkhøgskole. En av forutsetningene for opprettelsen av musikkhøgskolen var at den skulle bygge på den utdanningsvirksomheten som hadde vært ved Musikkonservatoriet.

Musikkonservatoriets arkiv ble tatt vare på av Lindemanns legat og ble i 2013 avlevert til Riksarkivet. Arkivet består av undervisningsprotokoller med elev- og lærerfortegnelser, elevaftener, Musikkonservatoriets samfund og en serie Vidnesbyrd, det vil si avgangsvurderinger av elevene. Det er også bevart en del regnskapsprotokoller med blant annet elevinnbetalinger og gasjefortegnelser. Protokollene strekker seg over hele perioden fra starten i 1883 til nedleggelsen.

Galleri

Kilder