Myrkongle i Østfold

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Myrkongle
Calla palustris L.
Myrkonglefamilien
Kart og graf oppdatert: 5.11.2023
Calla palustris.png
141 av 228 5x5 km-ruter
Calla palustris 1.png
340 av 4680 km-ruter
400 av 445009 0,1 km-ruter
Først funnet: 1840
Sist funnet: 2023

Myrkongle Calla palustris som vokser på våte steder i Østfold. Den er giftig og kjennetegnes med et orangefargent bær. Den kan ikke forveksles med andre arter.

Hyppighet og utbredelse

Myrkongle er spontan og er ganske vanlig i 5x5 km-skalaen og ganske vanlig i 1x1 km-skalaen. Den har en vid utbredelse[1]. Myrkongle er historisk sett kjent spredt i store deler av fylket, men med et tyngdepunkt i deler av Haldenvassdraget[2].

Økologi

Myrkongle vokser i torvjord på myrer, sump, grøfter og på grunt vann. Den er noe næringskrevende[3][4].

Oppdagelseshistorikk

Myrkongle omtales først av Jacob Nicolai Wilse som skriver at den vokser i vann der bunnen er frostfri[5]. Det eldste belegget er samlet av Frederik Schübeler i Fredrikstad juni 1840[6].

Utviklingstrekk, endringer i tid og rom

Forvaltningsstatus

Arten regnes som livskraftig (LC) i Norge[7].

Kilder og litteratur

  1. Stabbetorp, Odd. Myrkongle  i Østfold, kart, grafer og nøkkeltall. Nettsiden Østfoldbotanikk.
  2. Artsdatabanken. Myrkongle i Østfold (grense 2019), historisk utbredelse pr. dato. Nettsiden Artskart.
  3. Elven, Reidar, Charlotte S. Bjorå, Eli Fremstad, Hanne Hegre & Heidi Solstad 2022. Norsk flora, 8. utgåva. - Det norske samlaget, Oslo. 1255 s.
  4. Mossberg, Bo & Stenberg, Lennart 2007. Gyldendals store nordiske flora. - Gyldendal Norsk Forlag AS, Oslo. 928 s.
  5. Wilse, Jacob Nicolai 1779. Physisk, oeconomisk og statistisk Beskrivelse over Spydeberg Præstegjeld og Egn i Aggershuus-Stift udi Norge og i Anledning deraf adskillelige Afhandlinger og Anmerkninger deels i Norge i Almindelighet, deels dens Østre Kant i Særdeleshet vedkommende. - Schwach, Christiania. 588 s. + 2 kart. [Nytrykk Halden 1920]. Digital versjonNettbiblioteket.
  6. Schübeler, Frederik, 1840. Herbarieark av myrkongle  samlet i Fredrikstad. Digitalt på GBIF.
  7. Artsdatabankens ekspertkomité, rødlistede karplanter. Vurdering av myrkongle Calla palustris for Norge. Rødlista, siste versjon. Nettside hos Artsdatabanken.

Eksterne lenker