Myrvoll (område i Nordre Follo)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Ny bebyggelse på Myrvoll der trelasttomta lå tidligere.
Foto: Leif-Harald Ruud (2021)

Myrvoll i Nordre Follo ligger mellom Solbråtan i nord, Sofiemyr og Sørmarka i øst, Greverud i sør og Gjersjøen i vest. Avgrensningen mot Greverud i sør er ikke helt uproblematisk, men vest for Skiveien kan vi som hovedregel si at den nye bebyggelsen sør for renseanlegget på Stangåsen tilhører Greverud, og på østsiden av Skiveien gjelder det samme for bebyggelsen sør for Bakkeveien og Eventyrveien.

Opprinnelig var Myrvoll en husmannsplass under Østre Greverud, men den ble skilt ut som eget bruk i 1750. I 1918 ble så gården fullstendig utparsellert, og samme år ble Myrvoll Interessentselskap stiftet for å administrere den videre utviklingen av området. Dette gjaldt først og fremst bygging av boliger, men interessentselskapet tilbød også Oppegård kommune grunn til kirke og kirkegård. Den politiske prosessen kombinert med at gårdbruker Theodor Hansen donerte grunn til kirke resulterte imidlertid at Kolbotn kirke ble innviet 14 år senere.

Den siste boligbyggingen i stor skala har skjedd lengst nord på Myrvoll. Der Kolbotn Trelast AS tidligere holdt til nord for stoppestedet på jernbanen, ble det oppført flere boligblokker mellom 2015 og 2020. I tillegg er det oppført flere rekkehus i et tidligere skogsområde på østsiden av blokkene. Et lite skogsbelte som blant annet inneholder småbruket Tømtehytta og Lille Kolbotnvann er imidlertid bevart som rekreasjonsområde.

Det er et stort innslag av industri og annen næringsvirksomhet på Myrvoll. I 1951 etablerte EFA Elektro AS seg i nytt bygg i Skiveien 123, og i 1977 tok de i bruk ekstra lokaler i Tømteveien. De øvrige bedriftene som har etablert seg på sørsiden av Tømteveien må også kunne regnes til Myrvoll; likeledes virksomhetene i Peder Sletners vei like nordvest for EFA-bygget i Skiveien.

Kilder