Greverud (boligstrøk i Nordre Follo)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Villabebyggelse på Greverud.
Foto: Leif-Harald Ruud (2021)

Greverud er et boligstrøk i Nordre Follo, avgrenset av Myrvoll i nord, Sørmarka og golfbanen på Østre Greverud i øst, Oppegård i sør og Flåtestadåsen i vest.

Rundt 1920 ble deler av jordveien til Vestre Greverud gård utparsellert til boligbygging, og allerede i 1910 hadde stedet fått sin første skole. Mange hadde imidlertid begynt å slå seg ned i området, og allerede i 1921 sto en ny og langt større skole ferdig. Trass i befolkningsveksten åpnet imidlertid Greverud stoppestedØstfoldbanen først i 1939.

Utviklingen av Vestre Greverud

Bortsett fra flere spredte bolighus var utbyggingen av firemannsboligene på Aspeleina det første enkeltprosjektet etter krigen. I 1945 etablerte dessuten Odd Løfterød ODLO Fabrikker AS i et teglverk som aldri var kommet i drift. I 1967 ble Greverud kirke innviet, og seks år senere framsto Greverud skole som et helt ny skoleanlegg etter en lang periode med rehabilitering og utvidelse.

Fra slutten av 1970-årene og et stykke utpå 1980-tallet fortsatte boligbyggingen på Flåtestad helt sørvest på Greverud samt nord for Greverud kirke. Det siste feltet fikk navnet Greverudhagan. Nord for det som var igjen av Vestre Greverud gård var det åpnet et hagesenter og et mindre kjøpesenter i første halvdel av 1980-årene. I slutten av tiåret startet så utbyggingen av Nordåsen; sørhellinga av åskammen vest for Greverudhagan.

I 1991 solgte så den siste eieren av Vestre Greverud, Erik Skjerven, resten av grunnen til Oppegård kommune. Dermed var all innmark og utmark frigitt til utbygging, men de neste store prosjektene kom først etter årtusenskiftet. Et nytt sykehjem med omsorgsboliger sto ferdig omkring 2010 i Harriet Backers vei 32, og i årene etter har flere boligblokker blitt oppført mellom sykehjemmet og nærsenteret. Samtidig ble også bygget til tidligere ODLO Fabrikker AS omregulert til boligformål, og et nytt leilighetskompleks ble ferdigstilt i 2016.

Østre Greverud

Mens vestre del av Greverud sto i boligbyggingens tegn de siste 25 årene på 1900-tallet, gikk utviklingen i en noe annen retning i øst. På 1980-tallet kjøpte Oppegård kommune hele Østre Greveruds innmark for å anlegge idrettspark og golfbane, og i 1985 ble Oppegård golfklubb stiftet. Når det gjelder boligprosjekter, har disse stort sett begrenset seg til fortetting i de villahagene hvor det har vært plass til det.

En parsell av Fredrikshaldske Kongevei er opparbeidet som turvei fra Sofiemyr til Østre Greverud gård.

Kommunikasjon

Helt fra Greverud stoppested på Østfoldbanen åpnet i 1939 og fram til begynnelsen av 2000-tallet var jernbanen eneste kollektivtilbud til beboerne på Greverud. Rundt årtusenskiftet forlenget så SL i samarbeid med Norgesbuss AS linje 81 fra Ødegården til Greverud kirke, og i dag har området bussforbindelse med Hauketo stasjon i nord og Ski i sør.

Kilder