Østre Greverud (Nordre Follo gnr. 242/1 og 22)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Østre Greverud
0217-0270002 østre Oppegård.jpg
Først nevnt: 1289
Sted: Greverud
Kommune: Nordre Follo
Fylke: Viken
Gnr.: 242
Bnr: 1 og 22
Postnummer: 1415

Østre Greverud er en gård i Nordre Follo (før kommunesammenslåingen 1. januar 2020 gnr. 42/1 og 42/22 i Oppegård) som trolig ble ryddet i tidlig middelalder, antagelig på 1000-tallet etter å ha vært en del av urgården Fløysbonn, og senere Sætre, lenger sør.

Opprinnelig var Greverud én gård. I henhold til et skinnbrev (en avtale skrevet på skinn jf. Diplomatarium Norvegicum) fra år 1289[1], ble Greverud (Greivarud i Follo) bygslet fra hertug (senere konge) Haakon Magnus til Arne Gasse. Skinnbrevet forutsetter at kongen selv skulle få igjen halve gården etter at denne var ryddet. Arne Gasse fikk vestre del av gården som hadde sundtoll- og fiskerettigheter i Gjersjøen. Ifølge Greverud (Greifarrud middelalder – Greiuarud 1289 – Greifuervdh 1542 – Greifuerudt 1557 – Greffuereut 1617 – Grefverud 1723).

Den opprinnelige gården antas å ha vært Østre Greverud. Deler av skogen ble solgt til Ljansgodset i 1803 og 1864 (samt husmannsplassen Østli). I 1889 ble Østre Greverud solgt til Jens Krogsti. Han bygger nytt bolighus i 1890 – en midtkammerbygning i 1 ½ etasje (som brant i 2001). Krogsti startet teglverk der Odlo senere hadde fabrikk. Teglverket gikk konkurs, og Krogsti måtte gå fra gården. Olaus Hansen Tjernæs kjøpte gården, som da var i denne familiens eie til kommunen overtok. Fram til 1970-tallet ble Østre Greverud drevet som gårdsbruk med forskjellige eiere.

I 1971 eksproprierte kommunen halvparten av innmarka med tanke på boligbygging. Dette ble det ikke noe av, og i 1987 foreslo Oppegård Idrettslag å utvikle gården til idrettspark og golfbane. Dette ble akseptert, men ikke uten videre. Diskusjonene pågikk lenge, det var markerte meninger om at kommunen ikke burde leie bort så store arealer for så liten leie, og at golfaktiviteten ville komme på bekostning av friluftslivet. Mange var redde for at passering over golfbanen ville bli forbudt i den beste tursesongen. Kommunen kjøpte imidlertid også resten av gården i 1988, med tanke på golfdrift. Innmarka er nå golfbane om sommeren og skiarena om vinteren.

Av bygningene på gården er det bare stabburet (1918), drengestua og sidebygningen (1904) som er av gammel dato. Sidebygningen ble restaurert tilbake til opprinnelig utseende i 1998 og benyttes i dag av Oppegård golfklubb og Oppegård husflidslag, da den opprinnelig steinbakeovnen er restaurert og benyttes ved spesielle begivenheter på tunet. Drengestua er den eldste (trolig 1870-tallet), siden den ble flyttet til nåværende plassering fra tomten hvor sidebygningen ble bygget. Den opprinnelige låven ble revet i 1927 og bygget større. Denne brant i 1970, og ble gjenoppbygget i 1972. Hovedbygningen er ny og bygget i samme form som den tidligere, men i moderne stil etter en brann i 2001.

Nederst i skråningen sør for hovedbygningen ses et steingjerde, som markerte et skille mellom gårdens hageanlegg og starten på veiforbindelsen mellom Østre og Vestre Greverud gård. Veien gikk omtrent i den veitrasèen som golfbanen har anlagt mot vest og gikk inn i bebyggelsen omtrent på Greverudveien.

Den Fredrikshaldske kongevei passerte gjennom tunet på Østre Greverud gård fra ca. 1700-tallet. Trolig er det synlige rester av denne veien vi ser rett bak og øst for stabburet på gården. Til tider har Østre Greverud vært både veiholdergård, og postgård fra 1672.

Nordøst for gården, på andre siden av Kongeveien kan man se rester etter den gamle gårdssmia. Det var vanlig at smia befant seg noen meter unna selve gårdsanlegget, da det alltid var fare for antennelser. Tidligere var det også en liten dam ved smia, på samme sted hvor den nåværende dam er tilrettelagt.

På eiendommen, ca. 300 m mot nord og litt øst, er det funnet en 7000 år gammel øks (Nøstvedt-kulturen). Tunet på Østre Greverud gård ble valgt til kommunens tusenårssted i 2000.

Husmannsplasser


Referanser

Kilder

  • Baneguide for Oppegård Golfklubb, historieinfo.


0217 Oppegard komm.png Østre Greverud (Nordre Follo gnr. 242/1 og 22) er basert på en artikkel fra Oppegård leksikon og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.