Oppegård leksikon

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Oppegård leksikon ble laget av Erik Ballangrud i 2004 og er publisert på Oppegård historielags nettsider. Fra forfatterens forord:

Dette dokument er ikke på noen måte et ferdig produkt. Det er fortsatt mange ”hull” å fylle og sikkert feil som må rettes. Til dette trenger jeg publikums hjelp. Jeg tillater meg å be alle som kommer borti dette dokumentet om å se etter oppslagsord som dere forventer å finne i et leksikon som dette. Det meste av det som her er skrevet har andre skrevet før meg. Jeg har bare plukket ut det essensielle.

Kilder brukt til leksikonet

 • Aftenposten, Oslo.
 • Akershus Amtstidende (Amta), Drøbak.
 • Akershus Arbeiderblad, Lillestrøm.
 • Akershus fylke : 1914-1960, Oslo 1967.Digital versjonNettbiblioteket.
 • Akershus fylkesleksikon. Del av Det norske næringsliv, 1952.Digital versjonNettbiblioteket.
 • Akershusmuseet: Akershus imellom. Nytt om kulturvern i Akershus. Tidsskrift.
 • Andersen, Johan: Hans Knutsen 1879-1958, 1994.
 • Akershus -veiviser til kulturminner og severdigheter, Cappelen - Akershus fylkesmuseum, 1996Digital versjonNettbiblioteket.
 • Arbeiderbladet, Oslo
 • Argus, utklippsfirma. Avisartikler om Oppegård for perioden 1962-84. Biblioteket, Kolbotn.
 • Aschehougs konversasjonsleksikon, 20-binds 1970
 • Aschehoug og Gyldendals Store Ettbinds leksikon 1994
 • Aslak Bolt jordebok 1430-40.Digital versjonNettbiblioteket.
 • Barca, Eivind. Lokalhistoriker. Skrifter og samtaler.
 • Barca, Eivind: Landstormen 60 år. 1916 – 1976.
 • Barca, Eivind: Oppegård kommunes historie, 1965.Digital versjonNettbiblioteket
 • Beretning i anledning Oppegaard Sparebank’s 25 års virke.
 • Berner, Hj.: Nesodden herred. Bidrag til bygdens historie, Kr.a. 1924.Digital versjonNettbiblioteket.
 • Biskop Eystein Jordebok (Den Røde Bok), ca 1400.Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bispen Jens Nilsons visitasreiser, Ingvar Nilsen, Oslo.
 • Bjørgaas, Molle, Kolbotn. Intervjuer.
 • Bjørklund, Alf: Landformer omkring Gjersjøen. En fysisk-geografisk undersøkelse, 1947.
 • Bygda og idretten. Oppegård syd ved århundreskiftet, Oppegård Idrettslag gjennom 75 år.
 • Daae, L.: Bygdesagn.
 • Diplomatarium Norvegicum (Oldbreve).
 • Eidem, Liv: Originaler på Kolbotn. (Internett)
 • Endresen, Ole: Akershus Energi 75. En historie om everket-Oppegård.
 • Eventyret om Oppegård. En serie video-filmer.
 • Follo krets av Norges speiderforbund, Ski.
 • Follominne. Årbok for Follo Historielag (Follo Historie- og Museumslag), Drøbak.
 • Folloposten, Lokalavis for Ås-Oppegård-Ski, utgiver Søndagsavisen, Oslo.
 • Foreninger. Mottatte skjemaer fra foreningene i forbindelse med Historielagets kalender 2002.
 • Fortellertradisjon og informasjonsteknologi. Et internett-opplegg ved Oppegård bibliotek.
 • Gamle hus i Oppegård. Nyere tids kulturminner, SEFRAK-rapport, 1993.
 • Gjærum, J.: Akershus fylkes veghistorie. 1948.
 • Goborg, Henning: Pikespeiderne på Kolbotn gjennom 55 år 1927 –1982.
 • Godt å vite om Oppegård. Informasjonshefte utgitt av kommunen.
 • Gundersen, Ove: Verdensklubben – Kolbotnbryterne gjennom 75 år, 1999.
 • Gårdsnavn i Oppegård. Deres skrivemåter fra middelalderen til i dag. Ukjent forfatter.
 • Hals: Slegten Oppegaard fra Enebak, Oslo 1925.
 • Haugen, Tore: Fra rødt til blått - en beretning om Høyre i Oppegård, 2002.
 • Hovland, Lennart: Livsverk på hjul, Oslo og Follo Busstrafikk AS, 1994.
 • Ingeborg Flood og andre ættegranskningsbøker.
 • Internett ved søk på de enkelte temaer. Håpløst å oppgi enkeltkilder herfra.
 • Johnsen, Eva. Intervjuer.
 • Jonstad, Oddbjørn: Oppegård Bygdeleksikon. Første utgave 2003.
 • Keilheu, Wilhelm: Det norske folks liv og historie etter 1814.
 • Kolbotn apotek. 1926 - 2001 - 75-års jubileum. Jubileumshefte.
 • Kolbotn Guttemusikkorps 50 år 1927-1977.
 • Kolbotn skole 1922-1972. Redaksjon: Svein Aarset, Anlaug Berge og Ingrid Berntsen.
 • Kraft, I H: Kongerike Norge.
 • Krogness, Ragnhild Grøndahl: Kulturminner i Gjersjøelva. Lokalhistoriske skrifter nr. 2, 1994.
 • Lensregnskapene i Follo.
 • Lokalavisen Oppegård, gratisavis hver 14. dag, journalist Unni Fjeld dekker det meste av stoffet.
 • Lokalhistoriske samling ved Oppegård bibliotek, Kolbotn. Egen reol.
 • Lokalveiviseren for Oppegård, 1998 og 2000.
 • Lorentzen, Harald: Fjordbåtenes saga, 1981.
 • Løvland, Birger: Hilsen fra Follo, samling postkort med omtaler, 1998.
 • Løvland, Birger: Posthistorie fra Oppegård, 1990.
 • Mamen, Hans Christen: Kirke og menighet i Oppegård, 1976.
 • Menighetsbladet for Oppegård, innbundet samling 1972-1973.
 • Nedre Solbråtan Vels (Nedre Bråten Vel) protokoller og dokumenter på 61 for perioden 26/9 1930 til 15/4 1942, håndskrevet utdrag, oberstløytnant Erik Lie, 1996.
 • Nesoddens historie. Bind 1. Fra de eldste tider til 1800, 1979. Bind 2. Fra 1800 til 1930, 1995.
 • Nicolaisen Norske Fortidslevninger.
 • Nilsson, Harry A.: Ormerud Gård og Kolbotn Nordre Vel, 1912-1952, 1972.
 • Norges land og folk (Akershus)
 • Norske lensregnskaper, 1547-1568.
 • Norske regnskaper og jordebøker, 1520-1570.
 • Norske Rigsregistranter.
 • O-I Avisen. Utgitt av Oppegård Idrettslag. Utkommer 4. ganger pr år.
 • OK-rundt, bilder og noe omtale. (Ikke på nettet lenger 2003)
 • Oppegård Arbeiderparti 1912-1972.
 • Oppegård Historielags arkiver.
 • Oppegård Historielags kalendere.
 • Oppegård kommune 75 år, 1915 – 1990. Rapport fra et jubelår.
 • Oppegård kommunes internettsider.
 • Oppegård menighetsblad, senere Menighetsbladet for Oppegård.
 • Oppegård Vel 1908 – 1968.
 • Oppegård videregående skole 1970 – 1995.
 • Oppegårdingen. Ny lokalavis. Startet 11/5 1979.
 • Oppegårdliv. Tirsdagsbilag til ØB kun for O. Startet 21/1 2003.
 • Oppegårdspillet, 4. Kolbotn KFUM Speidergruppe , 1990.
 • Pedersen, Per J.: Oppegård Brannvesens historie.
 • Petersen, Kaare: Guttedager på Kolbotn. Illustrert av Agnes Dæhlie, 1989. Tiden 1920-1940.
 • Petersen, Martin: Min slekt og min selvbiografi. Kartograf Martin Petersen (1862-1948) Håndskrevet manuskript på 139 sider fra 1947.
 • Petersen, Martin: Oppegård Bygdehistorie. Manuskript etter kartograf Martin Petersen (1862-1948).
 • Presten Wilses opptegnelser.
 • Rojahn, Ole: Arkeologisk rapport fra Registreringsarbeidet i Oppegård kommune 1993.
 • Rygh, O.: Gaardsnavne I Akershus Amt, 1898.
 • Rygh, O: Norske Gaardnavne, 1898.
 • Skattematrikkelen 1647. Bind II Akershus, Oslo 1969.
 • Skogseth, Olav: 50 hus i Follo. Gamle og tradisjonsrike bygninger i ord og strek. 1998.
 • Statholderskapets extraktprotokoller.
 • Steffens: Hvitebjørn og Stubljan. En norsk gaards og slegts historie, Chr.a. 1898.
 • St. Hallvard. Organ for Selskabet for Oslo Byes Vel.
 • Salthaug, Sylvie og Yngve Årøy: Steds- og gårdsnavn i Oppegård. Skoleoppgave 1983.
 • Stiftebok, 1574-1577.
 • Svensen, Ivar Sussar: Så vidt jeg husker...., et tilbakeblikk i anledning Svartskog Idrettsforenings 40-års jubileum 1980, illustrert av Ellen Linde-Nielsen.
 • Taugbøl, Trond: Kulturminneatlas for Follo. Ferdsel og vegfar, 1995.
 • Thommassen, Erik: Oppegård Røde Kors 30 år.
 • Vibe, Johan: Topografisk-Historisk-Statistisk Beskrivelse over Akershus Amt, Kr.a. 1897.
 • Østberg, Willy. Lokalhistoriker. Skrifter og samtaler.
 • Østberg, Willy: Greverud gårdenes historie. Lokalhistoriske skrifter Nr 5. Utgitt 1997.
 • Østberg, Willy: Historien til gården Søndre Oppegård, Lokalhistoriske skrifter nr. 4, 1996.
 • Østberg, Willy: Kullebund og Ormerud gård, Lokalhistoriske skrifter Nr.3, 1995.
 • Østberg, Willy: Sjødal Gårds- og slektshistorie. Lokalhistoriske skrifter nr. 1, 1994.
 • Østlandets blad (ØB), Ski.
 • Øyno, Ola: Lions Club Oppegård 30 år, 1993.
 • Årbok for Follo Historie- og Museumslag. Forgjenger til Follominne.


Oppegård kommune våpen.svg Oppegård leksikon er basert på en artikkel fra Oppegård leksikon og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.