NEG 122 Driftehandel med storfe

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

NEG 122 Driftehandel med storfe er ei spørjeliste sendt frå Norsk etnologisk gransking i 1976 med tittel Driftehandel med storfe. Utsendar var Anna Helene Tobiassen i samband med ei omfattande undersøking om norsk driftehandel.

Introduksjon til spørjelista

Kjære mottaker.

Spørreliste nr. 122 er skrevet av magister Anna Helene Tobiassen. Hun arbeider med en omfattende undersøkelse av den norske driftehandelen, og vi vil gjerne være henne til hjelp med å samle det materialet hun trenger.

Om emnet sier hun selv. ”Med driftehandel mener jeg følgende: Enkelte distrikter alte opp overskudd av storfe som de solgte levende til oppkjøpere. Disse oppkjøperne førte så dyra på sommerbeite i fjellet. I september drev de dyra utover flatbygdene og solgte dem der eller i byene. I september drev de dyra utover flatbygdene og solgte dem der eller i byene. I senere tid kjøpte de oftest feet om høsten og førte flokkene til utsalgsområdene med en gang. Det kunne være både hest, storfe, småfe og svin som ble omsatt på denne måten. For at emnet ikke skal bli for omfattende, har jeg funnet det nødvendig å begrense denne undersøkelsen til storfehandelen.”

Når det gjelder fehandel får vi to typer områder. Det er de distriktene som solgte levende fe og de distriktene som kjøpte feet. Spørrelista er formet med tanke på det. Dessuten er det tatt med en rekke spørsmål om fehandlerne. Dersom det er slike i bygda – eller tradisjon om dem – vil vi gjerne få med de opplysningene som dette kan gi.

Med hilsen

Andreas Ropeid

Brukt i publikasjonar

  • Tobiassen, Anna Helene Driftehandel med storfe i Norge, ca. 1850-1930 Dr.avh. UiO Oslo 1988
  • Tobiassen, Anna helene Over fjord, fjell og fonn. Drifthandel med storfe i Norge ca. 1850-1930 Snøhetta, Lesja 2008

Sjå også

Eksterne lenker