NEG 143 Fest i lokalmiljøet

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

NEG 143 Fest i lokalmiljøet er ei spørjeliste sendt frå Norsk etnologisk gransking i 1985 med tittel Fest i lokalmiljøet. Utsendar var Ann Helene Bolstad Skjelbred.

Denne spørjelista er del av ein serie spørrjelister som opptek temaet ferie og fritid. Dei andre i serien er NEG 148 Hytter og hytteliv, NEG 149 Ferier, NEG 150A Lystbåter (kortversjon), NEG 150B Lystbåter, NEG 150C Fritidens båtliv og NEG 153 Vårt forhold til naturen.

Introduksjon til spørjelista

FEST I LOKALMILJØET

Denne spørrelista sender vi ut i samarbeid med dr.philos. Ann Helene Bolstad Skjelbred. Den er den første lista i et prosjekt ved NEG som vi har kalt ferie og fritid. En noe annen utforming av lista er sendt ut gjennom Norges Bondekvinnelag.

Med fest i lokalmiljøet menes en tilstelning som har til formål å samle deltakere fra bygde- og lokalmiljøet, på tvers av sosiale, politiske og ideologiske grenser. Festen kan være knyttet til årshøytider; den kan markere avslutning på et arbeid eller danne rammen omkring en konkurranse, eller den kan ha samværet som sitt eneste formål.

Spørsmålene på lista forsøker å dekke noe av det vi gjerne vil vite: hva festen inneholder, hvem som er arrangører, hvem som er med på den og hvordan den blir oppfattet i lokalmiljøet.

Vi ber deg lese gjennom alle spørsmålene før du begynner å skrive.

Sjå også

Eksterne lenker