Nansen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk
Nansensgade i København. Gata er oppkalt etter Hans Nansen (1598-1667), borgermester i København. Han var en av Fridtjof Nansens forfedre.
Foto: Stig Rune Pedersen (2008)

Nansen er ei dansk-norsk slekt med tyske røtter. Som stamfar regnes kjøpmann i Flensburg Evert Nansen (d. 1613). Førstemann i Norge var sorenskriver Ancher Antoni Nansen (1729–1765).

Nansens gate finnes flere steder i landet, og er oppkalt etter polarforskeren Fridtjof Nansen (1861–1930).

Kjente medlemmer av slekta

 • Evert Nansen[1] (d. 1613), kjøpmann i Flensburg.
  • Hans Nansen[2] (1598–1667), 1644 borgermester i København, 1660 Københavns første president. Sentral person sammen med bl.a. erkebiskop Hans Svane[3] og stadshauptmann (stadsoberst) i København, Frederik Thuresen (se Krag på Jylland (slekt)), under opptakten til éneveldet: se Enevelde. Gift i København i 1626 med Sophie Hansdatter (1602-74), datter av slottsskriver på Frederiksborg slott, borgermester i Slangerup Hans Pedersen og Maren Surbech
   • Mikkel Nansen (omkr. 1630–1659), kjøpmann på Island. Gift med Karen Rasmusdatter Hellekande (+ 1673).
    • Sophia Nansen (1657-1704) gift med Christian v. Gersdorff (1644-1725) til Aakjær (makeskiftet 1677 med Isgård), Kvelstrup[4] og Søbygård, 1672-79 rentemester, hvis yngste søster, Dor(o)thea v. Gersdorff (1654-80) ble gift med Otto Krabbe til Holmegård: se Krabbe (slekter) av Østergård, hvor også Anders Sandberg til Kvelstrup omtales.
    • Karen Nansen (1656–1672). Gift med Peder Griffenfeld.
     • Charlotte Amalie comtesse Griffenfeld (1672-1703) ~ 1690 med Frederik baron Krag til Steensballegård (1655-1728), sendemann, baron 1684, seremonimester, visestatholder i Norge og enkemann etter Hedevig Eleonore baronesse Juel: se Krag på Jylland (slekt) og Frederik Krag.
   • Dorthe Nansen (1633-75) ~ 1° 1654 Find Nielsen Trellund (1594 Ribe-1663), borgermester i København; ~ 2° 1665 Peder Pedersen Lerche (1614 Nyborg-83) til Rygård, rådmann i Odense, justisråd og assessor i høyesterett, adlet 1679 (~ 2° Anna [Ane] Jacobsdatter Hasebard[5] [1603-58], hvis farmor var Abigael Bonifaciusdatter Loir: se Løwencron (Piper); ~ 3° Sofie Pedersdatter [+ 1663], Carl Rosenmeyers svigerinne).
    • Vincents Lerche[6] til Rygård (1666-1742). Gift i 1690 med Cathrine Hedevig Wibe (1669 BREITENBURG-1731), søster av statholder i Norge Ditlev Vibe (1670–1731) (egentlig: Wibe) og altså en datter av visekansler Michael Wibe og Margrethe Cathrine Reimer(s), en datter av Heinrich Reimers, fra 1613 i grev Gerhard (Gert) v. Rantzau til Breitenburgs tjeneste, og Anna Hannemann: se Scheel (utdypende artikkel).
   • Hans Nansen (1635–1713), etatsråd og president i København.
   • Maren Nansen (+ 1677) gift med Ditmer v. Boefeke (1612 Dortmund-1681 København), rådmann i København.
    • Hans v. Boefeke (Böefke) (+ 1707) til Førslevgård og Vibygård, amtmann på Bornholm etc. Gift i 1684 med Anna Maria Biermann v. Ehrenschild (1667-1723), hvis søster Elisabeth Biermann v. E. (1664-1729) ble gift med sjefen for Tyske Kancelli, Thomas Balthazar v. Jessen (1648-1731), som - så lenge han styrte Danmarks utenrikspolitikk - holdt sin hånd over sendemannen Ditlev Nicolas Piper adlet v. Løwencron: se Løwencron (Piper).
     • Charlotte Amalie v. Boefeke (1693-1741 Lellinge) gift i 1708 med Caspar Martin Schøller (1681-1756), amtmann i Vordingborg, hvis dtr. Frederikke Louise Schøller ble gift i 1742 med Frederik Biermann v. Ehrenschild (ca. 1690-1754, sønn av nedennevnte Martin Conrad Biermann v. E. og Anna Margrethe v. Stöcken: se Schøller.
    • Marie v. Boefeke (+ 1732) gift med Johann (Hans) Heinrich v. Stöcken (1666 København-1709 Haag i Holland), dansk diplomat, 1699 etatsråd (mor: Anna Catharina von Felden: se Scheel (utdypende artikkel)), hvis søster Anna Margarete v. Stöcken (1668-1732) ble gift i 1685 med drost over herskapet Pinneberg og overseremonimester Martin Conrad Biermann v. Ehrenschild (1662-1715), storebror til de to ovennevnte (alles far var Conrad Biermann adlet Ehrenschild[8]). Anna Margaretes bror, Gerhard Christian v. Stöcken (1671-1728), var fra 14. februar 1724 kommandant i Københavns Citadell, etterfulgt i denne stilling 30. aug. 1728 av Hans Heinrich v. Scheel: se Scheel (utdypende artikkel) for Stöcken-genealogi. Deres søster Abigail Maria v. Stöcken (1662-1714), overhoffmesterinne for kronprins Christian, ble i 1678 gift med overrentemester Peter (Peder) v. Brandt[9] til Pederstrup og Skjeltofte (1644 SØNDERBORG-1701), som hadde startet sin karriere i Norge som håndskriver hos landkommissær Johan Garmann d.y., før han kom til overjegermester Vincenz Joachim v. Hahn (og endelig i 1676 ble hoffzahlmester osv.).

Litteratur

 • Nansen i Store norske leksikon.
 • http://www.nose.dk/Norge/nansen.html
 • DBL: Hans Nansen http://runeberg.org/dbl/12/0131.html
 • https://no.m.wikipedia.org/wiki/Hans_Svane
 • http://www.danskeherregaarde.dk/manorholder/k/kvelstrup/ejerhistorie.aspx
 • Ane HASEBARD: https://www.geni.com/people/Ane/6000000000682292627
 • Lerche/Wibe/Nansen/Reimer(s)-aner: http://www.gravstenogepitafier.dk/vesterboelle2.htm
 • https://www.geni.com/people/Sigvard-Dverig/6000000061496940906
 • http://denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Samfund,_jura_og_politik/Myndigheder_og_politisk_styre/Diplomat/C.B._v._Ehrenschild
 • von BRANDT: https://finnholbek.dk/getperson.php?personID=I41145&tree=2