Nasjonal Samlings Ungdomsfylking

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Nasjonal Samlings Ungdomsfylking (NSUF) var Nasjonal Samlings organisasjon for medlemmer mellom ti og atten år.

NSUF var delt inn i flere undergrupper:

  • Småhirden: Jenter 10–14 år
  • Guttehirden: Gutter 10–14 år
  • Jentehirden: Jenter 14–18 år
  • Unghirden: Gutter 14–18 år

Organisasjonen ble ledet av ungdomsfører Axel Stang, som også var minister i Quislings regjering. Såkalt landsleder fra høsten 1940 var Bjørn Østring. Stabslederne for Unghirden og Guttehirden representerte organisasjonen i NS' riksledelse. I tillegg hadde man en jentelandsleder for Jentehirden og Småhirden. På fylkesplan hadde man en fylkesungdomsleder for guttene og en fylkesjenteleder for jentene. Organisasjonen var bygget opp etter omtrent samme mønster som Hirden, med lag, tropp, sveit, fylking og regiment. Lederne hadde samme betegnelser som i hirden, med tillegg av «ung-».

Ungdomsfylkingen hadde fra 1942 NS FørerskoleJessheim, og lag- og troppsførerskoler på flere steder i landet. Aktiviteten ser ut til å ha vært mer i retning av speidervirksomhet enn politikk. Ideologien ble dog formidlet til medlemmene. Lister over medlemmer tyder på at en betydelig andel var sønner og døtre av NS-medlemmer, og det er dermed tvilsom om så mange ungdommer som ikke på annen måte ville kommet i kontakt med nazismen ble trukket inn i NS gjennom ungdomsfylkingen.

På grunn av sin alder ble medlemmene ikke straffeforfulgt under landssvikoppgjøret. Under saken mot Axel Stang lå det ham til last at han gjennom NSUF hadde bidratt til å indoktrinere ungdom med nazistiske idealer.

Obligatorisk medlemskap

I 1942 ble det forsøkt å innføre obligatorisk medlemskap i NSUF for alle mellom ti og atten år. Dette utløste Foreldreaksjonen, og da 200 000 protestskriv kom inn til myndighetene ble det klart at dette var umulig å gjennomføre. Det ble gjort forsøk lokalt, men det var stort sett bare barn av NS-medlemmer som var aktive.

Litteratur