Nerstranda 14 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Nerstranda 14 foreviget, sannsynligvis rett før huset skulle rives.
Baksiden av Nerstranda 14.

Nerstranda 14 trodde man lenge var den siste av kirkestuene på Nerstranda i Tromsø. Undersøkelser av tømmeret i 2013 slo imidlertid fast at trærne var hogd midt på 1830-tallet. Det er allikevel utrolig at det bodde folk her til etter krigen. - Huset ble i 1975 satt opp ved Elverhøy kirke. - Gammelt matr.nr. 318.

En obligation fra Morten Heggelund Sørensen til fattigkassen ble tinglyst 20. feb. 1859.

Enkene Elen Johanna Haagensdatter og Malene Pedersdatter delte huset i 1865, med støtte fra Fattigvesenet. Elen Johanna var enke etter M.H. Sørensen.

Huseier og fisker Elias og Martha Olsen bodde her med to barn i 1875.

I 1885: Fisker Elias Johan Olsen med kona Martha, sypike Olufine Olsen, post- og telegrafbud Hans Olsen.

I 1891: Elias Olsen med kona Martha.

I 1900 var vedsager Elias Olsen blitt enkemann og bodde sammen med bryggeriarbeider Hermand og Olufine Solberg og deres fire døtre.

Skjøte fra Tromsø Magistrat, på kommunens vegne, til Elias Olsen, tinglyst 12. mai 1902. Samme år fikk han auksjonsskjøte på huset på eiendommen, solgt fra Morten Heggelunds enkes bo. Og samme år solgte Elias Olsen videre til Herman Solberg, med forbehold om kår.

Eid av Herman Solberg 1904, han døde i 1908. I 1910 bodde enken Olufine her sammen med datteren Pauline. De bodde også sammen i 1916.

Eid av Herman Solbergs enke i 1918.

Da Olufine Solberg døde i 1921 solgte arvingene til Tromsø kommune.

Bebodd av Nikolai ”Stor-Nikken” Andersen og Jeremias Andersen.

Arbeider Jeremias Andersen, (1946).

Revet tidlig på 1950-tallet og lagret. Satt opp igjen ved Elverhøy kirke i 1975.

Kilder

  • Panterigister for Tromsø.
  • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
  • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
  • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.