Nerstranda 16 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Nerstranda 16 lå omtrent der fortauet ligger nå, fra fotgjengerfeltet og hitover.
Foto: Einar Dahl (2017).
Et fint, gammelt bilde fra Stranda. Barnevognene står utenfor Nerstranda 16. Så følger Nerstranda 14 og 12, det hvite.
Foto: Thekla Høegh (ca. 1910)
Et flott bilde av Nerstranda fra tidlig på 1900-tallet der fjæra går langt opp på dagens torg. Nerstranda 16 er det lave huset helt til venstre i bildet.
Foto: Ukjent (1910-årene?).

Nerstranda 16 var en av de gamle kirkestuene på Nerstranda i Tromsø, og en av de første som måtte vike når saneringen begynte. Revet på 1920-tallet (?). - Gammelt matr.nr. 317.

Fisker Ulrik Martin Sørensen bodde her i 1865 med kone Ingeborg Hansdatter, deres sønn og hennes bestemor.

I 1875 finner vi Sjauer Matthias Johnsen her med kone Synnøve Kristofersdatter og fire barn. Arbeidsmann Mathias Johnsen bodde her fremdeles i 1900, med kone og to barn. Det gjorde også fisker Kristoffer og Mathilde Olsen, med hele 9 barn.

På et tidspunkt har sakfører Ebeltoft kjøpt eiendommen, i 1881 arver enken Charlotte Amalie Ebeltoft den. Samme år inngås en kjøpekontrakt der Charlotte Ebeltoft selger til Matthias Johnsen, med rett for malangsværinger under opphold i byen å losjere i søndre hus.

Den 28.okt. 1885 tinglyses en erklæring fra 4 menn om at huset har stått på tomta i 50 år samt den kommunale beslutning av 12. aug. 1844 om at eieren av huset også eier grunnen.

I 1885 utstedes et målebrev til justisråd Garde, som gift med fru Ebeltoft, på grunnen.

I 1885: Arbeider Mathias Johnsen, Synnøve Kristifferdatter, den døvstumme Oluf Matisen, Sigurd Bolstad.

I 1888 overtok Matthias Johnsen eiendommen på auksjonsskjøte.

I 1891: Mathias Johnsen med kona Synnøve og sønnen Oluf, Kristoffer Bolstad med kona Matilde (f. Johnsen) og sju barn.

Arbeidsmann Mathias Johnsen bodde her fremdeles i 1900, med kone og to barn. Det gjorde også fisker Kristoffer og Mathilde Olsen, med hele 9 barn.

I 1902 solgte Matthias Johnsen til Kristoffer Mathisen, med rett til kår.

1904 solgte Kristoffer Mathisen ½-parten av eiendommen til Kristoffer Olsen Bolstad.

I 1909 utstedes skjøte fra Mathilde Bolstad, enke etter Kristoffer Bolstad, og Olga Mathisen, enke etter Kristoffer Mathisen, til Margrethe Lundblad, f. Bolstad, gift med gruvearbeider Karl Lundblad, med bruksrett for Mathilde Bolstad til stuen mot nord samt hennes yngste barn Kristofa Mathilde så lenge denne forblir ugift.

Enken Mathilde Bolstad bodde her med åtte barn og et barnebarn i 1910. Familien bodde her også i 1916.

Karen Lundblad står oppført som eier i matrikkelen 1918.

Makeskiftebrev hvorved Margrethe Lundblad makeskifter denne eiendommen til Tromsø kommune mot Balsfjordgaten 42, 1926.

Kilder

  • Panteregister for Tromsø.
  • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
  • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
  • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]