Nerstranda 2 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Nerstranda 2 var et trehus som lå omtrent der den nærmeste inngangen til Nerstranda senter er nå, litt til venstre for apotekets grønne skilt.
Foto: Einar Dahl (2017).
Det er ikke lett å holde styr på adressene på det gamle Stranda. Såvidt vi kan se har vi Strandgata 11 helt til høyre, deretter nr. 13, så Nerstranda 2 og Strandgata 15 helt til venstre.
Foto: H. A. Brandt (Ca. 1958).

Nerstranda 2 i Tromsø var et bolighus som lå inneklemt mellom husene i Strandgata. - Gammelt matr.nr. 448.

Lars Eriksens enke

Målebrev til Lars Martin Eriksens enke, tinglyst 23. juni 1856.

Skipper Anton Andersen med kone Karen Ingebrigtsen og deres barn bodde her i 1865.

Auksjonsskjøte til Hans Martin Jørgensen, 1866. Jørgensen solgte videre til Simon Isaksen i 1873.

I 1873 bodde huseier og steinarbeider Simon Isaksen her med kone Ingeborg og hennes tre barn, fisker Kristian og Helene Jakobsen med datter og pleiedatter og fisker Jens og Beret Sørensen med sønn.

Simon Madsen

I 1878 døde Simon Isaksen og enken Ingeborg Lindberg solgte til Simon Madsen.

I 1885: Arbeider (hos Mack) Simon Madsen med kona Hanna og fosterdatteren Nanna Nilsen, arbeider (hos Mack) Olaus Eriksen med kona Marie og fem barn.

I 1891: Simon Madsen med kona Hanna Sofie, sønnen Sigurd og pleiedatteren Nanna Nilsen, Johanna Børstad med datteren Erikka og barnebarna Kristofa og Olga Trondsen, Anne Bergitte Strømsted.

I 1900 (usikre opplysn.): Enkemann og fisker Oluf Olsen med fire barn, hustømmermann Hagbard Olsen med kona Helga og datteren Mary, Karl Johannessen og typograf Ragnvald Olsen. – Skiftet Oluf Olsen navn til Oluf Knudsen(?) – Se også Nerstranda 7.

I 1904 solgte Madsen denne eiendommen og Strandgata 15 til Oluf Knudsen. Knudsen eide også nabohuset Nerstranda 7.

Fisker Oluf Knudsen var en av de fire første sosialdemokratene i Tromsø bystyre, han ble valgt i des. 1910. Han var da enkemann og bodde her med sønnen Olaf og svigersønnen Isak Abrahamsen med kone Anna og datter. Også kull- og saltlosser Hjalmar og Inga Johnsen bodde her med sine fire barn i 1910.

Knudsen solgte eiendommene videre til Isak Abrahamsen i 1912.

I 1930 kjøpte Ole Henrik Olsen Nerstranda 2 og 7 samt Strandgata 15 av Abrahamsen. Han eide dem også i 1932 og 1946.

Revet på 1960-tallet?

Kilder

  • Panteregister for Tromsø.
  • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
  • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.