Nerstranda 8 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Nerstranda 8 lå omtrent midt i dette bildet, rett bortenfor der fortauet utvider seg.
Foto: Einar Dahl (2017).
I likhet med nabohusene fikk nr. 8 et nytt strøk maling på 1950-tallet.
Foto: H. A. Brandt (1958).

Nerstranda 8 i Tromsø var nok et trehus som forsvant på 1960-/70-tallet.

Familien Andersen

Ved tinglysing den 23. mai 1859 ble gården solgt av Ole Stoltenbergs arvinger til Anders Andersen og Bertheus Andersen. -Gammelt matr.nr. 323.

I 1865 bodde tre søsken Andersen fra Malangen her: Fisker Anders Martin Andersen, fisker Bertheus Andersen og Elen Andrea Andersdatter.

Ti år senere hadde huseier og fisker Anders Andersen giftet seg med Ane og fått to døtre, arbeidsmann Bertheus Andersen har giftet seg med Emelia og fått tre døtre.

I 1885: Fisker Andreas Andersen med kona Anne og fem barn, fisker Bertheus Andersen med kona Emelie og seks barn.

I 1900 bodde familiene her fremdeles: arbeidsmann i tranbrenneri Bertheus og Emelie Andersen har nå fått to sønner, fisker og enkemann Anders Andersen har fått to sønner og en datter.

Samme år avga eierne av matr.nr. 318-24 (Nerstranda 8-14 og Strandgata 23-27) en erklæring om at de skulle bygge sine hus sammenhengende.

Eid av Anders og Bertheus Andersen 1904. Bertheus og Emilie Andersen bodde her ennå i 1910. Fire av barna etter Anders deler den andre leiligheten.

Emilie Andersen og strykerske Anna Grethe Heggelund bodde her i 1916. Samme år solgte enken Emilie sin halvpart til sin sønn Emil Andersen.

Eid av A. Bertheussen og Anders Andersens barn i 1918. I 1919 solgte «Anders Andersens samtlige barn» til Peder Ingebrigtsen.

Eid av Peder Ingebrigtsen og Emil Andersen i 1932.

I 1933 tinglyste Tromsø kommune en erklæring om at »det til eiendommen tilhørende uthus og privét, som nå står på kommunens gategrunn, ikke vil bli forlangt fjernet uten at der blir anvist annen brukbar grunn i stedet».

I 1933 solgte Peder Ingebrigtsen sin ½-del av eiendommen til Tromsø forsorgsvesen som i sin tur solgte videre til snekker Emil Andersen, som nå eide det hele. Det gjorde han også i 1946.

Emil Andersen, m/møbelsnekkerverksted i Mellomveien 8, transportarbeider Ingvald Heggelund, (1946).

Skjøte fra Emil Andersen til Tromsø kommune i 1958.

Kilder

  • Panteregister for Tromsø.
  • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
  • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
  • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
  • Grunnbok for Tromsø 1940-90.