Nideng (Klæbu gnr. 42)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Nideng (Gnr. 42) er en gård i Klæbu. Dette er en svært gammel gård og boplass, som lå like ved ferdselsveien mellom Klæbu og Tiller over Nidengskaret. Det ligger flere gravhauger i området fra yngre jernalder, og andre kulturminner. Navnet Nideng henger sammen med navnet Nidelva, og har hatt mange skriveformer, som for eksempel: Nettyngh i 1520, Nidingen i 1557, Nadring i 1590 og Neddinge og formen Nidding som varte til langt utpå 1800-tallet. Den muntlige formen på dialekt er Neddingain.

Gården var før reformasjonen i 1536 delt i to like deler mellom Bakke kloster og Eriki og Halvardi prebende med 1 sp. til hver, men Bakke kloster hadde bygselsretten. Når Bakke klostergods ble solgt i 1762 ble Nideng nordre odelsgods, og i 1768 ble Nideng søndre odelsgods.

I 1667 hadde gården humlehage, tømmer- og vedskog og kvern.

Brukere

 • I. I 1520 Biørn på Nettyngh betaler 1 mark i tiendepenningsskatt.
 • II. Eriick Nidingen betaler 1 daler i skipsskatt (gården var da fullgård og einbølt).
 • III. Anders Knutsen død i 1659. Han var alene med gården i 1643, da han overlater hele gården til sønnen Kristoffer født i 1612. Barn:
 1. Kristoffer født i 1612.
 2. Sigrid gift i Domkirken i 1684 med Anders Olsen Nideng født i 1662.
 3. Knut født i 1633, neste bruker.
 4. Guru født i 1648. I 1714 er hun vitne i en merkerettsak mellom Nideng og Tiller.
 • Anders Knutsen død i 1659, gift for II. gang med frk. Endresdtr. Moen. Barn:
 1. Ole født i 1656.
 2. Endre født i 1658, og lever i 1689.
 • IV. Knut Andersen (1633-1722), gift med E.I.S. (mongram på en sølvskje), sannsynlig Elen Jonsdtr. død i 1726. Skift etter de er i 1728. Knut reiste hjemmefra da stemora giftet seg igjen, og tok seg tjeneste på Skjetne i Tiller. Han kom tilbake rundt 1670. Kristoffer er siste gang nevnt i 1667. Barn:
 1. Jon født i 1663, neste bruker.
 2. Ole født i 1679. Levde i 1711, men døde før 1726.
 3. Anders født i 1689, må være død i 1726, da Jon er enearving i skiftet etter mora.
 • Fra 1689 er Knut alene om Nideng, Ole Sjursen må være død før det året.
 • V. Jon Knutsen født i 1663, død på Tonstad i Tiller hos sin datter i 1748. I 1697 fikk han lov å bruke «Hans majestets gard Tanem». Denne gården hadde da i mange år ligget øde. I Klæbu kirke står det en brudestol med innskriften «Joen Knudsen Tanum». Laget i årene mellom 1700 og 1703, etter kirkeregnskapene for de årene. Denne brudestolen er fortsatt i bruk ved brylluper i Klæbu kirke. Jon Knutsen ble gift for I. gang med Marit Rasmusdtr. Tanem død i 1726. Barn:
 1. Elen, gift med Jon Toresen Tonstad i Tiller.
 2. Guru, gift med Ole Flak fra Byneset.
 3. Karen født i 1706, neste bruker.
 4. Ingeborg, født i 1708. Nideng nordre.
 • Jon ble gift for II. gang med enke Ingeborg Olsdtr. Nardo i 1736. Ingeborg døde i 1742. Hun hadde sitt første ekteskap med Simon Jonsen Nardo og sju barn med han. En datter, Ragnhild er stammor til slekta på Sneeggen. En annen datter ble gift på Nordset.

I 1728 delte de gården i to bruk.

1718 - general Armfeldt plyndrer garden

I 1718 flyttet Jon Knutsen hjem fra Tanem til Nideng. Dette var under det andre Norgesfelttoget under den store nordiske krigen, og svenske soldater under generalen Carl Gustaf Armfeldt plyndret Klæbu dette året. Ingen gård ble så hardt rammet av plyndringen som Nideng. Oversikten over det soldatene til Armfeldt tok ser slik ut:

Fienden:

 • 16 t. byg 36 rd.
 • 10 t. hafre 15 rd.
 • 10 t. halfbyg 20 rd.
 • 3 hæster 21 rd.
 • 6 kiør 21 rd.
 • 2 gwier 5 rd.
 • Gaardsredskaber 7 rd. 12 skilling.
 • Seng- og gangklær 15 rd.
 • Madvarer 22 rd. 2 ort 12 skilling Til sammen 162 rd. 3 ort.

Vore egne:

 • 2 t. hafre 3 rd.
 • 12læh høe 6 rd.
 • 2 gwier 5 rd.
 • Til sammen med alt 176 rd. 3 ort.

Kilder

 • Klæbuboka, gårds- og slektshistorie, bind II. 2009.