Nikolai Hoff (1884–1972)

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Nikolai Hoff (1884-1972)»)
Hopp til navigering Hopp til søk
Faksimile fra Aftenposten 6. september 1969: utsnitt av omtale av Nikolai Hoff ved hans 85-årsdag.

Nikolai Johan Hoff (født 6. september 1884 i Kristiania, død 8. mars 1972) var jurist, i en årrekke tilknyttet Kristiania/Oslo byrett som dommer, fra 1945 til 1954 som byrettsjustitiarius.

Familie

Nikolai Hoff var sønn av skifteforvalter Harald Nikolai Hoff (1847-1928) og Cecilie Kathrine Lysholm ( (1856-1933), og ble gift i 1918 med Ingrid Moe (1891-1980). Faren var bror av forsvarsminister i Emil Stangs første regjering 1889–1891, generalløytnant Edvard Hans Hoff (1838-1933).

Liv og virke

Nikolai Hoff gikk på privatskole i Gudbrandsdalen og deretter på middelskole i Farsund. Som gymnasiast var han elev ved Kristiandsand katedralskole (Latinskolen), hvor han tok examen artium i 1902. I 1903 tok han eksamen ved Krigsskolens nederste avdeling og i 1907 ble han cand. jur. Etter studiene var han først dommerfullmektig i Namsos 1908-1910, deretter advokatfullmektig i Kristiania og departementssekretær i Kirkedepartementet.

I 1916 ble Hoff dommer i Kristiania byrett, hvor han forble yrkeskarrieren ut. Fra 1945 til han gikk av med pensjon i 1954 var han byrettsjustitiarius, altså byrettens leder. Blant hans første og største oppgaver som justitiarius var organiseringen av landssvikoppgjøret ved Oslo byrett i 1945.

I 1931 var Hoff konstituert lagmann i Borgarting og Agder, og 1936-1838 var han tilkalt ekstraordinær dommer i Høyesterett.

Hoff skrev en rekke juridiske artikler i dagspressen og i tidsskrifter. I 1932 utga han boken Ubestemte dommer.

Bosteder

Ved folketellingen i 1885 er Nikolai Hoff oppført sammen med foreldrene og tre søstre på adressen Majorstuveien 11 i Kristiania. Ved folketellingen for Kristiansand i 1900 er han oppført som Elev af latinskolen med bostedsadresse Østre Strandgate 13, hos skoleinspektør Johannes Beer. Ved folketellingen for Kristiania i 1910 er han oppført som cand. jur. med adresse Camilla Colletts vei 8. Den samme adressen er han oppført med i adresseboka for Kristiania i 1918, da som assessor ved byretten.

I adresseboka for Oslo for 1927 er Hoff oppført på adressen Fritzners gate 17. I adresseboka for 1945 er han oppført i Holmenveien 24 i Vestre Aker og i adresseboka for 1970/71 i Vennersborgveien 12a i dagens Bydel Ullern.

Ettermæle

Nikolai Hoff er gravlagt på Ullern kirkegård i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2015)

I forbindelse med sin 85-årsdag 6. september 1969 ble Nikolai Hoff beskrevet slik i Aftenposten (utdrag):

I sin dommergjerning gjorde Nikolai Hoff seg bemerket ved sin beherskede, saklige administrasjon, med en utpreget evne til å dempe hissige gemytter og skape respekt for retten.

Nikolai Hoff er gravlagt på Ullern kirkegård i Oslo. Tittelen Justitiarius er benyttet på gravminnet, som også har påskriften Hvil i Guds fred.

Kilder