Nils Ihlen (1824–1905)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Foto av Nils Ihlen.
Foto: Ukjent, hentet fra Det Norske Veritas’ jubileumsbok fra 1914.

Nils (Niels) Ihlen (født 18. juli 1824 i Holmestrand, død i Borre 8. august 1905) var sjøoffiser og næringslivsleder. Han hadde en variert sjømilitær karriere, og var også den første direktør i klassifiseringsselskapet Det Norske Veritas.

Familie

Nils Ihlen var av slekten Ihlen. Han var sønn av skipsreder og konsul Nils Nilsen Ihlen (1793–1865 og Barbara Thurmann (1800-1879), og var gift med dyrevernforkjemperen Julie Fredrikke Ihlen f. Nicolaysen (1840-1922), foreldre til «Milly» Ihlen (1860-1937), journalist og kokebokforfatter. Han var bror av Wincentz Thurmann Ihlen, (1828–1892), eier av Strømmens Værksted, som igjen var far til utenriksminister Nils Claus Ihlen (1855–1925).

Liv og virke

Nils Ihlen ble sjøkadett ved Fredriksvern i 1843. Han ble sekondløytnant i Marinen i 1848, etter å ha gjennomgått den militære høgskolen 1844-47. 1848-64 tjenestegjorde han hos Marinens skipsbygningsinspektør, herunder oppholdt han seg 1851-54 ved franske, engelske og nordamerikanske orlogsverft for å studere skipskonstruksjon.

Ihlem ble premierløytnant i 1855, kapteinløytnant i 1864 og kaptein i 1876.

I 1864 ble Ihlen ansatt som den første direktør for klassifikasjonsselskapet Det Norske Veritas, som var dannet av seks norske assuranseforeninger. Han var i denne stillingen uavbrutt til 1885, men utførte ved siden av enklere militærtjeneste. Blant annet var han i 1876 sjef for korvetten «Nordstjernen» på tokt til Philadelphia ved Verdensutstillingen og USAs 100-årsjubileum.

I 1885 ble Ihlen utnevnt til kontreadmiral og sjef for Marinekommandoen (kommanderende admiral). Han fratrådte da formelt som direktør i Det Norske Veritas, men fortsatt som konsulent for selskapet.

I 1891 fratrådte Ihlen som kommanderende admiral for å gå tilbake til direktørstillingen i Det Norske Veritas, en stilling han hadde til sin død.

Ihlen var dessuten fra 1860 adjutant for kong Karl XV og senere hos kong Oscar II, fra 1885 overadjutant.

Ved folketellingen for Christiania i 1865 er Nils Ihlen oppført som kapteinløytnant i Nedre Torvegade 11. Ved folketellingen for Kristiania i 1885 er han oppført som kontreadmiral på adressen Prinsens gate 2c, og ved folketellingen for Kristiania i 1900 er han registret på adressen Kongens gate 2. Den samme adressen er han registrert på i adresseboka for Kristiania i 1904, året før han døde.

Ettermæle

Nils Ihlen er gravlagt på Borre kirkegård i Horten kommune.
Foto: Stig Rune Pedersen (2013)

I jubileumsskriftet for Det Norske Veritas fra 1914 blir Ihlen omtalt slik (utdrag):

Hans sjeldne dygtighet og arbeidskraft sikret ham en for vore forhold glimrende karriere som officer, tiltrods for at marinen jo ikke blev hans eneste virkefelt. ... De fleste vil alikevel mindes ham først og fremst som Veritas' direktør; ti i denne stilling nedla han gjennem mere end en menneskealder et arbeide, der er blit av grundlæggende betydning ikke alene for Veritas selv, og for assuranceforeningene, som startet Veritas, men for vor skibsfart i det hele.

Nils Ihlen er gravlagt på Borre kirkegård i Borre i dagens Horten kommune. Tittelen Admiral er benyttet på gravminnet. Kona Julie flyttet sannsynligvis hit etter mannes død, i folketellingen for 1910 er hun nemlig registrert i Borre, mens hun i 1900 var registret med mannen i Kristiania.

Ihlen ble kommandør av St. Olavs Orden i 1889.

Kilder og referanser

Eksterne lenker