Olav Johan Sopp

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Olav Johan Sopp.
Foto: Ukjent, hentet fra Kobro (1915): Norges læger.

Olav Johan Sopp, opprinnelig Johan Oluf Olsen, 1886–1907: Olav Johan-Olsen (født 6. oktober 1860Hamar, død 14. august 1931Kapp) var utdannet cand. med. og arbeidet som mykolog. Han var en pioner innenfor norsk og internasjonal mykologi (soppforskning), og han var den første som foreslo å klassifisere sopp som et eget rike ved siden av plante- og dyreriket.

Bakgrunn

Han var sønn av garvermester Johannes Bakke Olsen (1826–1901) og Bertha Marie Omdahl (1834–1931). Han vokste opp på Hamar, og etter examen artium i 1879 begynte han på medisinstudiet ved Det Kongelige Frederiks Universitet i Kristiania hvor han tok 1. avdelings eksamen i 1882.

Han ble første gang gift 17. januar 1889 i Kristiania med Ingeborg Marie Finckenhagen (12.6.1865–1908), datter av kjøpmann, visekonsul Ole Johan Finckenhagen (1814–1874) og Ingeborg Marie Doxrud (1825–1885). Dette ekteskapet ble oppløst i 1893 og han giftet seg for andre gang 17. mars 1894 i Kristiania med «Nusse» Ihlen (1868–1939), datter av direktør, kontreadmiral Nils Ihlen (1824–1905) og Julie Frederikke Nicolaysen (1840–1922). Navneendring fra Olsen til «Sopp», som henspiller på hans virke, fant sted 5. november 1907 (gjennom kongelig resolusjon).

Virke

Han ble tidlig interessert i sopp og opparbeidet seg kunnskap om dette allerede i ungdomsårene. I peroden 1880 til 1885 reiste han rundt i landet med offentlig støtte og holdt foredrag om spiselig sopp, blant annet i militærforlegninger. Allerede i 1883 ga han ut sin første bok om emnet, Spiselig Sop, dens Indsamling, Opbevaring og Tilberedning, med en liden Sopkogebog som kom i fire, utvidede utgaver, den siste i 1924.

Fra 1882 til 1885 var han assistent hos professor i patologisk anatomi Hjalmar Heiberg, samtidig som han ordnet universitetets soppsamling. Mot slutten av studiene hadde han et lengre studieopphold hos den kjente mykologen Oscar Brefeld i Münster i Tyskland og et kortere opphold ved Carlsberg-bryggeriets laboratorium i Danmark.

Ringnes Bryggeri i Thorvald Meyers gate 2, hvor han var leder for laboratoriet 1887–1890.
Foto: As-arne (2010).

Fra 1886 fram til navneendringen i 1907 kalte han seg Olav Johan-Olsen for å unngå en forveksling med en annen.

Han praktiserte som lege i Kristiania et par år etter han tok eksamen i 1888, før han i 1893 tok den filosofiske doktorgraden på avhandlingen Om sop paa levende jordbund.

Ringnes Bryggeri

Både studietiden hos Brefeld og ved Carlsberg gjorde at han oppmerksomhet og forskningsinnsats vendte seg mer fra matsopper og storopper, og over til mikrosopper og bruk av disse ved gjærings- og modningsprosesser. Høsten 1887 ble han bestyrer av det fysiologiske laboratoriet ved Ringnes Bryggeri i Kristiania, hvor han arbeidet fram til 1890.

Under hans ledelse av laboratoriet ble rengjærmetoden innført ved bryggeriets ølproduksjon. Senere påvirket han også norske meierier til å anvende rendyrkede mikroorganismer ved osteproduksjonen.

Kapp

Sopps hus på Kapp, oppført i 1898, arkitekt Holger Sinding-Larsen.
Foto: Trond Nygård (2012).

Gjennom sin forskning fant han i 1888 en måte å framstille kondensert melk uten sukker. Han ble i 1890 ansatt som bestyrer av den nyoppførte melkefabrikken på KappØstre Toten, som var etablert som en følge av hans funn og for å nyttiggjøre seg disse.

Han konstruerte det nødvendige utstyret og har æren for å ha startet den norske melkekondenseringsindustri, blant annet ble produktet Viking Melk lansert og patentert av ham i 1891.

Etter at det sveitsiske selskapet Henri Nestlé overtok melkefabrikken på Kapp i 1897, ble han ansatt som teknisk og vitenskapelig direktør, en stilling han satt i fram til han gikk av med pensjon i 1925. Han var i disse årene også sjefsbakteriolog for alle Nestlés fabrikker verden rundt. Som pensjonist forsatte han å arbeide i sitt eget laboratorium på Kapp.

Verv og hederstegn

Olav Johan Sopp var medlem av Østre Toten herredsstyre i årene 1902 til 1904 og hadde en rekke andre offentlige verv. Han var medlem av Videnskabsselskabet i Kristiania fra 1898 og ble utnevnt til ridder av St. Olavs Orden i 1900. I 1922 mottok han Polyteknisk Forenings hederstegn.

På Hamar er Dr. Sopps gate mellom Olav Senstads gate og Vognvegen oppkalt etter ham.

Utvalg av skrifter

Sopps gravminne på Hamar kirkegård. Portrettrelieffet i bronse er laget av Nils Flakstad.
Foto: Trond Nygård (2012).
 • Spiselig Sop, dens Indsamling, Opbevaring og Tilberedning, med en liden Sopkogebog (1883, 2. utg. 1885, 3. utg. Sop-bogen, 1907, 4. utg. Spiselig sopp, 1924) Digital versjonNettbiblioteket.
 • Udviklingslærens nuværende standpunkt. Utg. Bibliothek for de tusen hjem. Høvik. 1888. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Gjæring og gjæringsorganismer (1890)
 • Om sop paa levende jordbund, dr.avh. (1893)
 • Lærebog i naturkundskab for folkeskolen (1894)
 • Det tredje rige, i Nyt Tidsskrift (1897)
 • Om øllet og dets udvikling fra oldtid til nutid. Kristiania. 1900. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Om opbevaring af levnetsmidler til husbrug (1901, 4. utg. 1909)
 • Undersøgelser over ost og ostegjæring (1905)
 • Alkohol (1906)
 • Hverdagslivets soplære (1911)
 • Hjemmelagning av øl og vin. Utg. Norli. Kristiania. 1917. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Om konservering. Husmoderens raadgiver i opbevaring av mat (1922)
 • Maten vi lever av ved et fornuftig matstel (1926)
 • Boken om norsk vin. Utg. Norli. Oslo. 1933. Digital versjonNettbiblioteket.

Kilder